W Stronę Ojca i no co ty Tato
Alternatywne drogi w walce o dziecko
28.05.2008.

Zwykle ojcowie, pozbawieni możliwości kontaktowania się z dzieckiem po rozwodzie opierają się o przepisy k.r.o., które gwarantują im – jako posiadającym władzę rodzicielską możliwość kontaktu z dzieckiem.

Jest to jedna z dróg w walce o respektowanie swoich praw. Jak już pisaliśmy w artykule Pozbawiony praw rodzicielskich też ma prawo do spotkań z dzieckiem! nawet ojcowie nie posiadający władzy rodzicielskiej mają prawo do kontaktów z dziećmi, tyle tylko, że nie w oparciu o władzę rodzicielską, a o więzy krwi. Na tej samej zasadzie jak np. dziadkowie mają prawo widywać się z dzieckiem.


Jest też inna droga prawna w egzekwowaniu kontaktów z dzieckiem. O ile większość działań podejmowanych przez ojców opiera się o kodeks rodzinny i opiekuńczy, o tyle w niektórych przypadkach można oprzeć się o Kodeks Cywilny - odwołując się do ochrony dóbr osobistych:

Art. 24. § 1. (8) Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

Osoba domagająca się kontaktu z dzieckiem ma, jak każdy człowiek prawo do ochrony dóbr osobistych. W tym wypadku za dobro osobiste uznaje się więź emocjonalną z dzieckiem. Krótko mówiąc, uniemożliwiając kontakt z dzieckiem, matka uniemożliwia realizację tego dobra osobistego ojca.

Aby roszczenie z art. 24 było uwzględnione, musi być spełniony jeszcze jeden warunek. Naruszenie, uniemożliwienie realizacji tego dobra musi być bezprawne. Jednocześnie mamy tu do czynienia z domniemaniem bezprawności naruszenia dobra. Prościej mówiąc, to nie ojciec domagający się kontaktu musi udowodnić, że miał do tego prawo, a matka utrudniająca kontakt ma udowodnić, że robiła to zgodnie z prawem.

W takim postępowaniu walczymy o respektowanie swojego prawa osobistego.

W przypadku rodziców, jeśli uniemożliwianie kontaktu jest bezprawne możemy mówić o dwojakim naruszeniu prawa:

-matka postępuje sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

-jej postępowanie świadczy o nienależytym wykonywaniu władzy rodzicielskiej – bo przebywanie z drugim rodzicem jest dla dziecka korzystne.

Dziecko, jako małoletni nie jest zdolne do czynności cywilno-prawnych. Dlatego musi mieć osobę, która będzie je reprezentować. Pierwszym i naturalnym reprezentantem dziecka jest jego rodzic. W sytuacji, kiedy to rodzic „chroni” dziecko przed kontaktem, można ustanowić kuratora, który będzie reprezentował interesy dziecka.

Potencjalną drogą do rozwiązania tego problemu mogło by być umożliwienie dziecku ograniczonej zdolności procesowej...

Czyli dziecko mimo swojej niepełnoletności zyskałoby prawo do występowania o swoje prawa.

Niestety takie rozwiązanie ma też jedno ograniczenie – wiek dziecka.

Możemy wyobrazić sobie 16 latka walczącego z naruszaniem jego dobra osobistego w postaci kontaktów z ojcem. A co w takim razie z 5- latkiem? Wiadomo, że nie będzie występował przed sądem.

Mimo wszystko, warto nadmienić, że w aktualnym prawodawstwie osoba ubezwłasnowolniona może sama (bez przedstawiciela) zwrócić się o zniesienie tegoż ubezwłasnowolnienia.

Szukając innych rozwiązań, nie sposób przejść obojętnie obok postulatów przyznania określonym organizacjom społecznym możliwości wytaczania w imieniu dzieci powództwa o ochronę ich dóbr osobistych. Pomysłodawcy maja tu na myśli organizacje, które w statusie mają ochronę dzieci np. TPD.

Wydaje się, podobne rozwiązanie mogłoby bardzo poszerzyć możliwości działania stowarzyszeń ojcowskich. W ten sposób stowarzyszenia mogłyby aktywnie uczestniczyć w walce o prawa ojców. Tu aktywność stowarzyszeń nie ograniczałaby się do samych ojców, ale do reprezentowania ich dzieci.

Źródło: Grudzińska, Kontakty z dzieckiem

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
25.04.2018.