W Stronę Ojca i no co ty Tato
Nowelizacja reguluje egzekucję kontaktów z dziećmi.
15.07.2011.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie kodeksu postepowania cywilnego. Zasadniczym celem nowelizacji ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi. Podkreślenia wymaga, że rozwiązania w zakresie przymuszenia jednego z rodziców, który nie stosuje się do sposobu kontaktów z dzieckiem ustalonego przez sąd do respektowania tego orzeczenia, funkcjonujące w ramach dotychczasowego stanu prawnego były krytykowane za brak efektywności. Mając na uwadze powyższe, ustawodawca – w celu doprowadzenie do respektowania orzeczeń sądowych ustalających kontakty obojga rodziców z dzieckiem - wprowadza przedmiotową nowelizacją uregulowania, służące zwiększeniu skuteczności stosowanych środków i mające umożliwić sądowi - w sytuacji niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania orzeczenia, zareagowanie w sposób adekwatny do zróżnicowanych stanów faktycznych, zgodnie z zasadą nadrzędności dobra dziecka. Uchwalona ustawa dodaje do Kodeksu postępowania cywilnego nowe przepisy, tj. oddział 6 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie postępowania składającego się z dwóch etapów: w przypadku niezastosowania się do orzeczenia ustalającego kontakty, sąd wydaje postanowienie o zagrożeniu nakazem zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej, na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, jeżeli zaś zobowiązany nadal nie stosuje się do orzeczenia, sąd nakaże zapłatę za każde naruszenie obowiązku. Uszczegółowienie wprowadzonych nowelizacją zasad zawierają przepisy dotyczące: podstawy wszczęcia postępowania, stwierdzania wykonalności orzeczenia z urzędu, a także uznania za tytuł wykonawczy prawomocnego postanowienia sądu bez potrzeby nadawania klauzuli wykonalności. Za bardzo istotne i trafne rozwiązanie należy uznać zapewnienie w postępowaniu udziału osoby zobowiązanej. Wysokość sumy pieniężnej, o jakiej mowa, jest ustalana przez sąd w zależności od sytuacji majątkowej osoby dokonującej naruszenia oraz stosownie do liczby naruszeń. źródło Prezydent.pl
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 2 gości
25.04.2018.