W Stronę Ojca i no co ty Tato

Pobierz e-booka

Rozwód - i co dalej ?- pobierz

Raport o opiece wspónej - pobierz

W pigułce

1% dla wstroneojca.pl
Możesz przeznaczyć 1% swojego podatku na potrzeby portalu wstroneojca.pl przekazując go w deklaracji PIT dla Fundacji Akcja KRS 0000111522
 

Polecamy

Zamów nasz biuletyn
Opowiemy Twoją historię!

Już prawie rok temu zachęcaliśmy na no co ty Tato czytelników i sympatyków – Opowiedz nam swoją historię – aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Deklarowaliśmy, że będziemy udostępniali te historie mediom, które się do nas zgłaszają. Otrzymaliśmy wtedy kilka historii i większość z nich przekazaliśmy przy różnych okazjach różnym mediom. Nie mamy informacji zwrotnej, w jaki sposób z nich skorzystano. Niemniej jednak sądzimy, że przysłużyło się to sprawie a może pomogło też w konkretnych przypadkach. Dzisiaj podejmujemy akcję publikowania tych historii samodzielnie. Nie będziemy ujawniać publicznie danych osób, których te historie dotyczą.

Jeżeli jednak zgłoszą się do nas inne media, aby konkretny przypadek poznać i się nim zainteresować, będziemy z zachowaniem zasad poufności podawać dostępne nam dane aby zainteresowani autorzy mogli się z tymi osobami skontaktować i opisać ich historie. Oczywiście będziemy publikować tylko historie prawdziwe. Jak je będziemy weryfikować, to już będzie zależeć od przypadku. Ale prosimy autorów przysyłających dla Anonima swoje historie aby zadbali, żeby były one zgodne z rzeczywistością i żeby dało się je chociaż pobieżnie potwierdzić – na przykład skserowanym dokumentem źródłowym z zamazanymi danymi osobowymi.

Zastrzegamy sobie prawo do redakcji nadesłanych tekstów zapewniając, że nie będziemy zniekształcać historii. Specjalnie też dla tego cyklu powołaliśmy do życia nowego autora – Anonima. Swoją historię można wysłać na adres poczty elektronicznej Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 
Inicjatywy na rzecz ojców Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
11.05.2010.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w ramach promocji aktywnego rodzicielstwa i dbałości o prawa ojców podjął dwie nowe inicjatywy - Urlop ojcowski dla żołnierzy zawodowych i Urlop ojcowski dla rodziców adopcyjnych oraz rodziców, którym urodziło się więcej niż jedno dziecko.

I.Urlop ojcowski dla żołnierzy zawodowych
Pierwsza inicjatywa dotyczy możliwości skorzystania przez żołnierzy zawodowych z urlopu ojcowskiego na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.
Obecnie żołnierzom zawodowym nie przysługuje wprowadzony od 1 stycznia 2010 r.  ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) określony w art. 1823 Kodeksu pracy urlop ojcowski.  Zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 1 i 65a  Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) żołnierzom zawodowym przysługuje jedynie urlop macierzyński i urlop wychowawczy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. W opinii Ministerstwa Obrony Narodowej  Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie odsyła w sprawie urlopu ojcowskiego do stosowania postanowień Kodeksu pracy, ani też nie reguluje tej kwestii, dlatego też brak jest podstaw prawnych do twierdzenia, że żołnierzom zawodowym oprócz urlopu macierzyńskiego przysługuje również urlop ojcowski.
W związku z zaistniałą sytuacją Pani Minister Elżbieta Radziszewska wystąpiła z pismem do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie stosownych działań zmierzających do wprowadzenia do Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przepisów umożliwiających żołnierzom zawodowym skorzystanie z urlopów ojcowskich na zasadach przewidzianych w art 1823 Kodeksu pracy.

II Urlop ojcowski dla rodziców adopcyjnych oraz rodziców, którym urodziło się więcej niż jedno dziecko
    W świetle obowiązujących obecnie przepisów Kodeksu pracy prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie pierwszego roku życia dziecka. Zatem możliwość skorzystania przez pracownika-ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego jest uzależniona wyłącznie od wieku dziecka. Urlop ten może być wykorzystany w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Uprawnienie to przysługuje każdemu ojcu – biologicznemu
i adopcyjnemu. W praktyce jednak wykorzystanie urlopu ojcowskiego przez ojca adopcyjnego może okazać się niemożliwe, gdyż czynności związane z wyjaśnieniem sytuacji prawnej dziecka, pozbawieniem praw rodzicielskich biologicznych rodziców, przeprowadzeniem procedur preadopcyjnych oraz orzeczeniem przysposobienia przez sąd zwykle następują już po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.
    Sytuacja ojców adopcyjnych i biologicznych w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających z rodzicielstwa została na gruncie ustawy Kodeks pracy zrównana. W ocenie Pani Minister, kryteria szczegółowe w zakresie tych uprawnień, zwłaszcza odnoszące się do wieku dziecka, nie powinny być identyczne dla ojców biologicznych oraz adopcyjnych. Niezbędne jest dostosowanie regulacji dotyczącej uprawnienia do urlopu ojcowskiego do specyfiki instytucji przysposobienia w taki sposób, aby cel, jakiemu ma służyć ten przepis, był osiągnięty. Ojcowie adopcyjni, w związku z tym, że w praktyce procedura adopcyjna kończy się po upływie 12 miesięcy od chwili urodzenia się dziecka, znajdują się w gorszej sytuacji faktycznej niż ojcowie biologiczni.
     Przepis art. 1833 ustawy Kodeks pracy nie różnicuje również wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego). Niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego,a od 2012 roku do dwóch tygodni. Fakt urodzenia się bliźniąt lub więcej dzieci przy jednym porodzie, nie powinien pozostawać bez znaczenia dla możliwości skorzystania z prawa do urlopu ojcowskiego w zwiększonym wymiarze. W tym zakresie ustawa Kodeks pracy nie różnicuje czasu trwania urlopu ojcowskiego, co w świetle art. 18 Konstytucji RP, gwarantującym ochronę prawną i opiekę państwa rodzinie i rodzicielstwu, jest nieadekwatnym rozwiązaniem legislacyjnym.
    Mając powyższe na uwadze, Pani Minister Elżbieta Radziszewska wystąpiła do Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak z prośbą o doprowadzenie do zmiany przepisu art. 1833 ustawy Kodeks pracy w taki sposób, który umożliwi ojcom adopcyjnym skorzystanie z urlopu ojcowskiego po ukończeniu procedury adopcyjnej w okresie po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia oraz skorzystanie przez ojców
z zwiększonego wymiaru urlopu ojcowskiego, w sytuacji urodzenia się dzieci z ciąży mnogiej.

Sporządziła: Małgorzata Perkowska
8 maja 2010 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


UEDotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


24.03.2018.