W Stronę Ojca i no co ty Tato
Ośrodek wsparcia więzi rodzinnych
16.09.2009.

Zapraszamy rodziców z Warszawy do korzystania z monitorowanych przez psychologa kontaktów rodzica z dzieckiem.

Oferujemy możliwość bezpłatnych monitorowanych kontaktów z dzieckiem na terenie naszego Ośrodka Wsparcia Więzi Rodzinnych. Monitorowane kontakty są szansą na pogłębienie więzi z dzieckiem rodziców, którzy na co dzień mają z nim utrudnione kontakty.  Gwarantujemy przyjazną atmosferę, opiekę psychologa i bezpieczeństwo w postaci monitoringu. Kontakty realizowane są w soboty i niedziele w godzinach 10 do 16. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 22 4651646 w godzinach: poniedziałek 13:00 - 18:00, wtorek 10:00 - 15:00, środa 10:00 - 15:00 lub za pomocą maila Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Nasz psycholog skontaktuje się z drugim rodzicem i zaprosi go na rozmowę.

 

Fundacja Akcja od 2002 roku prowadzi profesjonalne poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne dla rodziców przeżywających problemy rodzinne. Analiza przypadków, z jakim zgłaszają się do nas rodzice, wskazuje, na to że stykają się oni z poważnymi barierami w utrzymaniu satysfakcjonującej wychowawczo więzi z dziećmi w trakcie przeżywanych problemów rodzinnych, a szczególnie po ustaniu małżeństwa lub związku partnerskiego.

 

Przedłużający się proces rozwodowy, długotrwałe oczekiwanie na badania diagnozujące poziom więzi rodziców z dziećmi w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, nieskuteczna egzekucja postanowień sądowych ustalających kontakty rodzica z dzieckiem po lub w trakcie rozwodu skutkują w efekcie znacznym osłabieniem, a czasem całkowitą utratą więzi dzieci z rodzicem, który na skutek konfliktu znalazł się poza rodziną. Przynosi to katastrofalne skutki społeczne w postaci osłabionego procesu socjalizacji dzieci wychowujących się bez kontaktu z jednym z rodziców, oraz zmniejszeniem identyfikacji rodziców z dziećmi, co z kolei często prowadzi do niealimentacji. Biorąc pod uwagę, że od kilku lat mamy do czynienia w Polsce z lawinowo zwiększającą się liczbą rozwodów problem zaczyna nabierać charakteru strukturalnego. Z tego powodu stworzyliśmy Ośrodek Wsparcia Więzi Rodzinnych Fundacji Akcja, którego celem jest pomoc rodzicom, którzy na skutek kryzysu, znaleźli się poza rodziną, w utrzymaniu satysfakcjonującej wychowawczo więzi z dzieckiem.

 Służyć temu będą nadzorowane kontakty z dzieckiem rodzica, który z nim na stałe nie zamieszkuje. Brak tej usługi w Warszawie daje się coraz boleśniej odczuć. Pomimo tego, że panuje powszechne przekonanie, że dzieci mają prawo do utrzymywania kontaktów z obojgiem rodziców niezależnie od faktu, czy rodzice ze sobą mieszkają, czy nie, praktyka wskazuje, że rozstający się zrywając wzajemne kontakty jednocześnie utrudniają lub uniemożliwiają kontakty dziecka z rodzicem, który opuszcza dom rodzinny. Ważne jest więc, aby decyzja rodziców o rozwodzie lub osobnym zamieszkaniu nie narażała dzieci na dorastanie w atmosferę wrogości i w efekcie na stopniową utratę więzi z rodzicem, który nie sprawuje opieki prawnej. Tak więc niezależna, wyspecjalizowana, powszechnie dostępna usługa nadzorowanych kontaktów z dzieckiem, jaką proponujemy w Ośrodku Wsparcia Więzi Rodzinnych  jest odpowiedzią na potrzeby rodzin w kryzysie i sposobem wypełnienia społecznego obowiązku działań w najlepszym interesie naszych dzieci.

Zasadniczymi celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego, neutralnego, nadzorowanego przez wyszkolonego pracownika kontaktu dziecka z rodzicem w przyjaznym otoczeniu, oraz zredukowanie poziomu silnej niechęci i wrogości pomiędzy rodzicami poprzez wyeliminowanie ich wzajemnych kontaktów w czasie odwiedzin.
Nasze działania opieramy na doświadczeniach z funkcjonujących już od blisko 20 lat za granicą podobnych ośrodków.

 

 

 

Korzystając z dobrych praktyk wypracowanych w Nowej Zelandii, USA i Australii, a także krajowych ośrodków jak KOPD, w Ośrodku Wsparcia Więzi Rodzinnych Fundacji Akcja kontakty rodziców z dziećmi realizowane są w następujących warunkach :

•     zapewniamy bezpieczne i neutralne środowisko promujące pozytywne interakcje pomiędzy dziećmi a ich rodzicami/opiekunami prawnymi (wygodna domowa aranżacja z zabawkami i umeblowaniem dostosowanym do wieku dziecka)

•     przystąpienie do korzystania z usługi poprzedzone jest szczegółowym wywiadem wstępnym i procesem weryfikacji rodzica - kandydata 

•     nadzór i przekazanie dziecka pomiędzy rodzicami przeprowadza wyszkolony i wykwalifikowany personel z doświadczeniem w opiece nad dziećmi,

•     mamy elastyczny czas pracy obejmujący wieczory, weekendy i święta

•     świadcząc usługi nadzorowania odwiedzin i przekazania dziecka pomiędzy rodzicami używamy urządzeń monitorujących i rejestrujących celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i personelu

•     członkowie personelu dokonujący nadzoru nad kontaktami przygotowują raporty z przebiegu sesji w postaci Karty Kontaktów

•     przeprowadzamy cykliczne sesje z rodzicami uczestniczącymi w programie Ośrodka w celu omówienia postępów w pogłębianiu więzi z dzieckiem

•     świadczymy  usługi w ramach komplementarnych programów takich jak grupy wsparcia i doradztwo dla rodziców i dzieci

Mamy nadzieję, że realizacja projektu pomoże wytworzyć zdrowe i budujące relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi w wielu skonfliktowanych rodzinach. Usługi zaproponowane w powyższym projekcie opierają się na postrzeganiu źródła problemu nie tylko jako wyłącznie tkwiącego w osobie (rodzicu). Wychodzimy z założenia, że szereg dysfunkcji, w tym izolowanie dziecka od drugiego rodzica jest złożonym mechanizmem interakcji pomiędzy członkami rodziny, obejmujący również wzorce społeczne przekazane przez poprzednie pokolenia. Jesteśmy pewni, że skorzystanie z naszych usług da dziecku szansę na utrzymanie pełnoprawnych relacji z obojgiem rodziców, co posłuży mu teraz jak i w przyszłości.
 

 

Regulamin dotyczący przebiegu kontaktów dziecka z rodzicami w Ośrodku Wsparcia Więzi Rodzinnych Fundacji Akcja


 

Celem spotkań rodzica i dziecka w Ośrodku jest wzmocnienie ich wzajemnej więzi poprzez:


    1. Regularne spotkania rodzica i dziecka w bezpiecznych, przyjaznych warunkach nie narażając dziecka na stres wynikający z konfliktu rodziców.
   2. Stworzenie warunków do swobodnej aktywności zarówno rodzica , jak i dziecka podczas spotkań.
   3. Wsparcie i pomoc psychologiczną dla rodziców w zakresie doskonalenia kompetencji rodzicielskich.

 

Zasady dotyczące zachowania rodziców w Ośrodku:


 
   1. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka nie dochodzi pomiędzy rodzicami do kontaktu podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka do Ośrodka.
   2. Rodzice zobowiązują się do punktualnego przybycia do Ośrodka z dzieckiem i pozostawienia go pod opieką psychologa w wyznaczonym wcześniej monitorowanym pomieszczeniu.
   3. Rodzice wyrażają zgodę na monitorowanie i rejestrowanie za pomocą kamer kontaktów rodzica i dziecka.
   4. Za bezpieczeństwo dziecka podczas kontaktów w Ośrodku odpowiedzialni są rodzice.
   5. W razie choroby lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających przybycie na spotkanie z dzieckiem rodzic zawiadamia z wyprzedzeniem 24 godzinnym drugiego rodzica i Ośrodek i jednocześnie proponuje inny termin spotkania
   6. Rodzice zobowiązują się do nie komentowania zachowań drugiego rodzica w obecności dziecka.
   7. Rodzice zobowiązują się do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez psychologa nadzorującego kontakty z dzieckiem, po każdych 4 zrealizowanych kontaktach (chyba, że psycholog zdecyduje o potrzebie wcześniejszego spotkania) celem omówienia postępów kontaktach rodzica z dzieckiem.
   8. Rodzice zobowiązują się do nie powoływania psychologa monitorującego kontakty, oraz członków zespołu Fundacji Akcja na świadków w toczącym się z ich udziałem postępowaniu sądowym.
   9. Rodzice wyrażają zgodę na przedstawienie sadowi, na wezwanie sądu, dokumentacji dotyczącej kontaktów to jest Karty Kontaktów oraz zapisu cyfrowego kontaktów rejestrowanego przez kamery w pokoju w którym dochodzi do kontaktów.
  10. Jeżeli zachowania rodziców nie są zgodne z powyższymi zasadami, lub w inny sposób godzą w dobro dziecka psycholog nadzorujący kontakt rodzica z dzieckiem może zakończyć spotkanie.

 

Data Przyjęcia Zobowiązania ………    

 

Podpisy rodziców ……………………………………….    ……………………………………..

                           

Podpis psychologa nadzorującego kontakty…………………………….

 

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
22.03.2018.