W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 07:09:33
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.85.115
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

JUGENDAMT dysponuje niczym nieograniczoną władzą
14.02.2009.
JUGENDAMT w Republice Federalnej Niemiec Należy uznać za nielegalną instytucję w Unii Europejskiej. JUGENDAMT dysponuje niczym nieograniczoną władzą. Oficjalnie służy do „ochrony dzieci i młodzieży”. W rzeczywistości poddaje dzieci samotnych ojców pod kontrolę państwa, ażeby ograniczyć im prawa rodzicielskie i dać dzieci matce. Prawo pracowników JUNGENDAMTU jest „lepsza jest zła matka jak dobry kochający ojciec” Ojcowie w RFN są dyskryminowani przez JUGENDMATY i szuka się pretekstu do zabrania i ograniczenia prawa rodzicielskiego JUGENDAMT w Republice Federalnej Niemiec
Należy uznać za nielegalną instytucję w Unii EuropejskiejMoralny obowiązek rządzących w Unii Europejskiej podjęcia działania w pilnej potrzebie


  Szanowny Panie Przewodniczący

        Przewodniczenie w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego nie oznacza narzucanie własnych idei drugim, ale wręcz przeciwnie... Rozpowszechnianie idei drugich, w celu osiągnięcia koniecznego porozumienia. To szlachetna myśl. Jednak jak może ona być zrealizowana w Unii Europejskiej, jeżeli podstawowe prawa jak prawo do poszanowania życia rodzinnego są łamane przez niemieckie JUGENDAMTY i nie są możliwe, a jeżeli już, to tylko formalno / wirtualnie.

Pan Kouchner zaklinał się w swoim czasie na „prawo do wtrącania się” a więc na moralny obowiązek podporządkowania suwerenności państwa „moralnemu obowiązkowi podjęcia działania w pilnej potrzebie”. Kiedy państwo tak rozumie własną suwerenność jako „pewnego rodzaju mur, za którym wszystko wolno”, żeby chronić podstawowe prawa człowieka.

RFN politycy lokalni JUGENDAMT oraz kościół ( pozarządowe podmioty systemu pomocy młodzieży) dysponują naszymi dziećmi, jak gdyby były one ich prywatną własnością, często na tle komercyjnym. Unia Europejska musi usłyszeć wołanie o pomoc bezbronnych rodziców, powalić mur milczenia niemieckich prawników, zburzyć budynek kłamstw JUGENDAMTÓW... Rabunek lub próba rabunku dzieci drugim nie jest aktem prawa. Jest wypowiedzeniem wojny.

JUGENDAMT dysponuje niczym nieograniczoną władzą. Oficjalnie służy do „ochrony dzieci i młodzieży”. W rzeczywistości poddaje dzieci samotnych ojców pod kontrolę państwa, ażeby ograniczyć im prawa rodzicielskie i dać dzieci matce.

Prawo pracowników JUNGENDAMTU jest „lepsza jest zła matka jak dobry kochający ojciec” Ojcowie w RFN są dyskryminowani przez JUGENDMATY i szuka się pretekstu do zabrania i ograniczenia prawa rodzicielskiego

Wielokrotnie składałem wnioski do JUNGENDAMTU o pomoc dla rodziny z kodeksu Sozialgesetzbuch Familienhilfe # 31 SGB V111 bez pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku. JUNGENDAMT jest bardzo cyniczny i idzie na łatwiznę pozbywa się rodzica, który szuka pomocy dla rodziny w celu oszczędności finansowych, szkodząc dzieciom. Pracownicy JUNGENDAMTU muszą wiedzieć, że dzieci potrzebują obojga rodziców mimo to, że mieszkają osobno. PRAWO DZIECKA jest integralną częścią będącą prawem europejskim określoną w art.24 Europejskiej Karty Praw Podstawowych, która będąc częścią Traktatu Lizbońskiego nabiera obowiązującej mocy prawnej.

W dniu 12.08.2008 postawiałem wniosek do Bezirksamt Neukólln Abc Jungend Direktorin An  Dr.Gabriele Gallus Jetter, Karl Marx str 83,  12040 Berlin w celu zmiany pracownika JUNGENDMATU i zaniechaniu praktyk dyskryminujących ojców przez pracowników JUGENDAMTU. Pani Dyrektor JUNGENDMAT jest bardzo cyniczna i do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Pragnę powiadomić Pana Przewodniczącego, że moje dzieci mają „status”, czyli problemy emocjonalne. Milczenie i cynizm JUNGENDMATU szkodzi a nie pomaga w emocjonalnym rozwoju moich dzieci. Mimo to, że sytuacja się ustabilizowała po decyzji sądowej z dnia 12.06.2008 i wpływa pozytywnie na emocjonalny rozwój moich dzieci.
Pisze z pełną odpowiedzialnością prawną JUGENDMAT w pozwie do Sądu zaproponował samodzielne wychowywanie moich dzieci przez matkę mimo to, że racja i prawda była po mojej stronie. Nie znalazłem sprawiedliwość w JUNGENDMAT tylko w Sądzie. Decyzja Sądowa z dnia 12.06.2008r świadczy o tym, że JUNGENDAMAT jest w błędzie i zbyt pochopnie daje dzieci matką.
JUNGENDAMAT powinien zmienić nazwę na MUTERAMT.
JUNGENDAMT jest organizacją o działalność antydemokratycznej i antyeuropejskiej dyskryminującej ojców w RFN

Takiej instytucji jak JUGENDMAT nie ma w żadnym innym państwie prawa. Jako urząd stojący na straży. Wprowadza w rodzinach niemiecki porządek urzędniczy i nadzoruje jako przestrzeganie. Jego pracownicy są w świetle prawa, nad rodzicem. Są oni podporządkowani lokalnym politykom i jako trzeci rodzic uczestniczą we wszystkich rodzinnych postępowaniach sądowych. Dysponują większymi prawami do dzieci niż sami ich rodzice. Jako strażnik Kindeswhl, dobra dziecka... Proponują środki jego ochrony, przy czym Kindeswohl należy tu rozumieć jako dobro dziecka w znaczeniu dobra narodu niemieckiego. Bowiem JUGENDMATY permanentnie i niedwuznacznie grożą zabraniem prawa do kontaktów z dziećmi lub odebraniem władzy rodzicielskiej. Mają one taką władzę, aby osiągnąć to poprzez decyzję lub w wielu przypadkach BEZ decyzji Sądu.

JUGENDAMT jest instytucją POLITYCZNĄ, jego samowolnej władzy oraz powiązań z urzędami nie można pogodzić ani z zasadami uniwersalnie obowiązującego prawa ani z podstawowymi prawami wolności jednostki. Instytucja ta jest sędzią głównym, jej zasady działania oparte o stronniczość, arogancję i cynizm są niezgodne z ideą europejską.

JUGENDAMT został ukonstytuowany przez nasiztów w celu wprowadzenia, Rechsjugendwohlfahrtgetz... Ustawa do opieki nad młodzieżą i dziećmi Rzeszy...Ta ustawa z roku 1939 została przeniesiona do dzisiejszego Kodeksu Socjalnego, Księga V111 jako ustawa o ochronie dzieci i młodzieży i służby dzisiejszemu JUGENDAMTOWI jako podstawa prawna do zatuszowania jego państwowo /// politycznej funkcji kontroli w ramach postępowań prawnych, które również prowadzone są tylko pro forma.

JUGENDAMT stawia ojców przeciwko matkom, Niemców przeciwko Niemcom.
Dzieci przeciw rodzicom. Podjudza KŁÓTNIE, NIENAWIŚĆ oraz WROGOŚĆ WOBEC OBCOKRAJOWCÓW w samej rodzinie i wcześnie pokazuje dzieciom, jak zachowanie niedopasowanie do woli niemieckich urzędników prowadzi do nieskończonych kłótni rodzinnych oraz do odebrania miłości rodzicielskiej. Dzieci same muszą się później zatroszczyć o utracone poczucie własnej wartości w innej rodzinie, z którą wspólnie zaprowadzą prawo i porządek, które JUGENDMAT im ukradł. Im większa władza JUGENDMATU, tym większa jest ta rodzina. Ma ona swoich reprezentantów już trzech izbach parlamentów krajowych.

Wzywam Komisję Europejską i Parlament Europejski, aby rozpoznali, że JUGENDAMT jest poważnym potencjałem niebezpieczeństwa dla przyszłości Unii Europejskiej i potępili nacjonalistyczne PRAWA i NASTAWIENIE jego pracowników.

Wzywam Parlament Europejski do DEBATY i do REFERENDUM EUROPEJSKIEGO w sprawie niemieckich JUGENDMAT.

Nowoczesny niemiecki JUGENDMAT jest organizacją o charakterze nazistowskim, która w imię Narodu Niemieckiego wychowuje europejskie dzieci w duchu kłótni i nienawiści. Dlatego JUGENDMAT należy uznać w Unii Europejskiej za instytucje nielegalną.


Panie Przewodniczący Libicki, proszę szybko znaleźć konsens razem z Pańskimi europejskimi kolegami z innych rządów, żeby wspólnym głosem narzucić niemieckiemu rządowi Pańską ideę rodziny. Chodzi tu o ochronę praw podstawowych rodziców i dzieci w tym kraju.

Dla pozostałych rządów Unii Europejskiej jest to... Moralny obowiązek działania w pilnej potrzebie...


Znam wiele innych podobnie pokrzywdzonych osób, które boją się nawet o tym mówić, bo nie chcą stracić dzieci, podobnie jak ja, są zmuszane do akceptacji programu dyskryminowania przez JUGENDAMTY

                                                                                                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                                                                                               Marcin Gall
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.06.2018.