W Stronę Ojca i no co ty Tato
 
Powtórka z rozwodu
Rozwody
W pewnych okolicznościach wyrok rozwodowy może być podważony w trybie wznowienia postępowania. Jest to dopuszczalne, gdy np. wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym, oraz gdy naruszenie przepisów spowodowało pozbawienie strony możności działania. Wznowienie postępowania w sprawie zakończonej rozwodem jest jednak niemożliwe, jeśli jeden z rozwiedzionych ponownie wziął ślub.
Czytaj całość…
 
Czy musimy siedzieć z założonym rękami ... ?
Rozwody
Obecnie w Polsce mamy prawo rodzinne i opiekuńcze, które powołując się na rzekomą obronę praw dziecka daje niewspółmierną władzę ich matkom. Stosowanie tego prawa, czyli tzw. polityka prawna, jest jeszcze gorsza. Kłamstwa, oszustwa, nie wymaganie przez sąd przysięgi co likwiduje odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, nieuzasadnione zawyżanie wysokości kosztów utrzymania dziecka, brak możliwości osobistego przyczyniania się ojca do wychowania lub osobistego ponoszenia kosztów na dziecko, uznawanie wyjaśnień i zeznań ojców z góry za niewiarygodne itp. są na porządku dziennym.
Czytaj całość…
 
Rachunkowość małżeńska
Rozwody
 W procesie stosowania prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości, a także w wielu sytuacjach w jakich znajdują się zwykli obywatele, dochodzi niejednokrotnie do szeregu wątpliwości co do znaczenia określonego przepisu. Środkiem pozwalającym na ich przezwyciężenie jest wykładnia prawa. Wykładnia, czyli interpretacja prawa to czynności zmierzające do ustalenia treści norm prawnych, zawartych w przepisach. Jednym z rodzajów wykładni jest wykładnia praktyczna, czyli sądowa, którą zajmują się sądy.
Czytaj całość…
 
Gdy ustaje wspólność majątkowa z data wsteczna
Rozwody
Małżonkowie po sądownym zniesieniu z datą wsteczną ich małżeńskiej wspólności majątkowej nie muszą oddawać podatku za poprzednie lata. Wyjątkowo (np. gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu) sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym, niż dzień w którym orzeczono rozwód. Nie jest to jednak powód do korygowania zeznania podatkowego. W momencie składania zeznania bowiem dane w zeznaniu małzonków (żyjących w rozłączeniu) mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego były zgodne ze stanem faktycznym. Poza tym podatek został zapłacony w terminie, a więc nie wystąpiła zaległość podatkowa i zobowiązanie podatku wygasło (art. 51 § 1 i 59 § 1).
Czytaj całość…
 
Małżonek w separacji ma prawo do wsparcia
Rozwody
Małżonek, który nie jest wyłącznie winny separacji, może liczyć na alimenty od współmałzonka. W pozwie separację małżonek może domagać się alimentów od współmałzonka. Wolno tego żądać również w odrębnej sprawie wniesionej do sądu po separacji. Jednakże, jeśli separacja zostanie orzeczona bez orzekania winie, alimenty będą przysługiwały tylko wówczas, gdy zdana osoba najduje się w niedostatku.
Czytaj całość…
 
Po rozwodzie majątek można podzielić u notariusza
Rozwody
Rozwiedzeni małżonkowie nie muszą do podziału majątku wspólnego angażować sądu. Jeśli jednak w jego skład wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będą musieli się pofatygować do notariusza.
Czytaj całość…
 
eksmisja po rozwodzie
Rozwody
Po rozwodzie małżonek traci ma prawo korzystania  z mieszkania, które należy wyłącznie do współmałżonka. Może być wówczas eksmitowany, ale nie na bruk. W trakcie małżeństwa sytuacja małżonka jest jasna, jeśli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Problem najczęściej zaczyna się po rozwodzie, a nawet wcześniej, gdy dochodzi do faktycznego rozpadu małżeństwa.
Czytaj całość…
 
Podstawowe warunki rozwodu
Rozwody
Podstawowym warunkiem uzyskania rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków. Sąd zawsze bada, czy rzeczywiście wystąpiły te dwie przesłanki - rozkład pożycia musi być trwały (czyli nie ma już nadziei, że małżonkowie dojdą do porozumienia) i zupełny (nic już małżonków nie łączy - np. nie mieszkają razem, mają nowych partnerów itp.). Jeśli rozkład pożycia jest zupełny, ale są szanse na jego "uzdrowienie", sąd się na rozwód nie zgodzi. W takich sytuacjach wchodzi w rachubę separacja
Czytaj całość…
 
Międzynarodowy rozwód
Rozwody
Dziewięć krajów UE - Francja, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Austria, Rumunia, Węgry, Słowenia i Grecja - chce ustanowić tzw. wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa rodzinnego tak, by ułatwiać rozwody międzynarodowe - poinformowały źródła we francuskim przewodnictwie UE.
Czytaj całość…
 
długi po rozwodzie
Rozwody
Za dług, który obciążał solidarnie obu małżonków w czasie trwania wspólności, odpowiadają oni tak samo po jej ustaniu, a więc po rozwodzie, separacji, podpisaniu intercyzy o rozdzielności, zniesieniu wspólności wyrokiem sądu albo jej ustaniu wskutek upadłości albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków. Sąd może jednak zadecydować o innym niż równy im solidarny podziale spłaty długu.
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 26

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
24.05.2018.