W Stronę Ojca i no co ty Tato
 
Weszła w zycie nowelizacja KPC usprawniająca egzekucję kontaktów z dzieckiem
PRAWO/Publikacje
"W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815: 1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje - na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub 2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano - na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje." To część zapisów nowelizacji KPC usprawniająca egzekucję kontaktów z dzieckiem, która właśnie weszła w życie. Z całością aktu prawnego możesz się zapoznać TU
 
Nowelizacja reguluje egzekucję kontaktów z dziećmi.
PRAWO/Publikacje
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie kodeksu postepowania cywilnego. Zasadniczym celem nowelizacji ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi. Podkreślenia wymaga, że rozwiązania w zakresie przymuszenia jednego z rodziców, który nie stosuje się do sposobu kontaktów z dzieckiem ustalonego przez sąd do respektowania tego orzeczenia, funkcjonujące w ramach dotychczasowego stanu prawnego były krytykowane za brak efektywności.
Czytaj całość…
 
Dłużnicy alimentacyjni wykorzystują luki w przepisach
PRAWO/Publikacje
Jednym z najpowszechniejszych sposobów unikania spłaty długu jest praca na część etatu na przykład na jedną setną etatu. Częste jest też przepisywanie na osoby trzecie majątku. Wskazują, że rzeczy ruchome należą do osoby zamieszkałej np. w Afryce. Doręczenie zawiadomienia o egekucji na adres afrykański znacznie wydłuża jej czas, do osmiu lat i więcej. Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem i zgodnie z art. 209 kodeksu karnego grozi za nie grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Średnia wysokość alimentów w Polsce to 350 zł. Komornicy prowadzą 540 tys. postępowań egzekucyjnych o alimenty. Największa zaległość w alimentach to 250 tys. zł.
 
Kwota przymusowa za utrudnianie kontaktów z dzieckiem
PRAWO/Publikacje
Nowela kodeksu postępowania cywilnego, którą Sejm wczoraj uchwalił jest kompilacją projektów rządowego i komisji „Przyjazne państwo". Nowe rygory obejmą każdą osobę, pod której pieczą jest dziecko, jeśli nie wykonuje ustaleń orzeczenia albo ugody co do kontaktów z dzieckiem. Wymierzanie owego zadośćuczynienia ma być dwuetapowe: najpierw sąd określi kwotę na wypadek nierespektowania zasad kontaktów z dzieckiem, a jeśli zostaną naruszone, nakaże zapłatę tej kwoty pomnożonej przez liczbę naruszeń. Kara powinna uwzględniać sytuację majątkową osoby zobowiązanej. Nowela ma wejść w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.
 
Nowelizacja przepisów o egzekucji kontaktów
PRAWO/Publikacje
Górna granica grzywny za utrudnianie kontaktu z dzieckiem może wynosić nawet 100 000 zł zgodnie z nowym projektem ustawy. Czytaj więcej
 
Samouczek - rodzina a prawo
PRAWO/Publikacje
Poznaj podstawowe zasady postępowania przed sądem i w urzędach. Zapoznaj się z samouczkiem Rodzina a Prawo, aby skutecznie i sprawnie załatwić każdą sprawę w sadzie rodzinnym. Samouczek
 
Dzieciom najlepiej jest w rodzinie
PRAWO/Publikacje
Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Oznacza to w praktyce, że będziemy mieli do czynienia z szybszymi adopcjami, powstanie funkcja asystenta dla rodzin w kryzysie, a dzieci nie odbierane pochopnie rodzicom - to są najważniejsze założenia ustawy.
Czytaj całość…
 
Brak ochrony danych dłużnika alimentacyjnyego
PRAWO/Publikacje
Gmina, by zmusić niesolidnego rodzica do łożenia na swoje dziecko może przeprowadzić u niego wywiad alimentacyjny, pobierając oświadczenie majątkowe. W ten sposób ustala  dlaczego nie płaci na dziecko i jakie ma możliwości zarobkowe. Do tej pory zebrane informacje były niejawne. Na podstawie rozporządzenie z 23 marca 2011 r. DzU nr 73, poz. 395, z wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego zniknęła klauzula „zastrzeżone".
 
Potrzebna lepsza pomoc państwa w egzekwowaniu powrotu dziecka porwanego za granicę
PRAWO/Publikacje
Konwencja haska i rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich, regulują kwestię porwań dzieci za granicę. Wiążą one Polskę z ponad 60 państwami, w tym wszystkimi członkami Unii, z USA, Kanadą, Meksykiem, Australią i Nową Zelandią, z większością państw Ameryki Południowej i niektórymi krajami Afryki i Azji. Do pomocy w tych sprawach w tym do udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Polski są też uprawnieni konsulowie RP, jeżeli wnioskodawca nie ma pieniędzy.
Czytaj całość…
 
Rodzic nie może przeszkadzać w kontaktach ustalonych sądownie z rodziną.
PRAWO/Publikacje
Z uchwały Sądu Najwyższego z 18 marca 2011 r.  (sygn. III CZP 139/10) wynika, że rodzica  można przymusić do respektowania postanowienia sądu kolejnymi grzywnami. W  uchwale odnoszącej się do postanowienia, w jednej ze spraw przyznającego  prawo do kontaktów z dzieckiem w obecności osoby wykonującej nad nim pieczę, SN stwierdził, że podlega ono wykonaniu na podstawie art. 1051 k.p.c. W myśl tego przepisu, jeśli dłużnik (tu: rodzic  sprawujący pieczę nad dzieckiem) ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela (tu: dziadków uprawnionych do kontaktów z dzieckiem), to po stwierdzeniu, że działał wbrew temu obowiązkowi, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę. Jej wysokość nie może przekraczać 5 tys. zł. Tak samo będzie po złożeniu kolejnego i następnych takich wniosków.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 204

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
26.04.2018.